۶۰ درصد بیکاری در کوردستان و عدم پاسخگوی مسئولان جمهوری اسلامی ایران در کوردستان

۶۰ درصد بیکاری در کوردستان و عدم پاسخگوی مسئولان جمهوری اسلامی ایران در کوردستان

بر اساس گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، آمار بیکاری در استان سنه به بیش از ۶۰ درصد رسیده است، آماری که بسیار نگران کننده بوده و نشان از معضل شدید بیکاری در این منطقه از شرق کوردستان میباشد.
در همین راستا نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس اسلامی ایران در گفتگویی اظهار داشت : آمار ۶۰ درصدی بیکاری در استان سنه نگران کننده است و همچنین ایشان از عدم پاسخگویی نهادهای دولتی سخن رانده است.
مشکل بیکاری و عدم ایجاد فرصت های شغلی یکی از معضلاتی است که گریبانگیر جامعه شرق کوردستان شده است، به شکلی که بیشتر اقشار جامعه کوردستان توانایی تامین هزینه های عادی زندگی را نداشته و با مشکلات حدیده ای روبرو شده اند.
جمهوری اسلامی ایران همواره با دید امنیتی به کوردستان نگریسته و از رشد و توسعه این بخش کوردستان ممانعت کرده است و این خود مغایر با وظایف دولتها بر مبنای ایجاد اشتغال میباشد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان