حلق آویز شدن یک زن سردشتی در ترکیه

براساس خبر رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان و به نقل از NNS ROJ، یک زن کورد به نام گلژین حسین زاده اهل شهرستان سردشت در شرق کوردستان،در زندان سلیم پاشای ترکیه حلق آویز شده است.

در ادامه گزارش آمده است که نامبرده دو هفته پیش قصد عزیمت به بریتانیا و پیوستن به شوهرش را داشته اما در فرودگاه اتاتورک استانبول بازداشت و روانه زندان سلیم پاشا میشود و این در حالیست که در همان زندان حلق آویز شده و جانش را از دست داده است.

لازم به ذکر است که دولت ترکیه و حزب حاکم (آ ک پ)به طرق مختلف سعی در امحاء و نابودی ملت کورد را داشته و شمال،جنوب،شرق و غرب کوردستان برایشان تفاوتی ندارد و هر کجا نشانی از کورد بودن  افراد پیدا کنند،در صدد سرکوب و قتل آنها برآمده و همچنان که مشاهده میکنیم هرروزه در روژآوا(غرب)،شمال و هم اینک شهروندان بخشهای دیگر کوردستان،مورد خشونت و جنایت قرار گرفته اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان