واله زمانی، فعال کارگری امروز دستگیر شد.

طبق گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان امروز دوشنبه ۱١ اردیبهشت حدود ساعت ۱۲ظهر، والە زمانی فعال کارگری و عضو انجمن کارگران البرز توسط نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران در تهران بازداشت شد و طبق آخرین اخبار رسیدە،بە پایگاه هفتم پلیس امنیتی جمهوری اسلامی ایران در تهران  منتقل شد.

در گزارش آمدە است کە علیرغم ممانعت نیروهای انتظامی از برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در مقابل مجلس جمهوری اسلامی ایران در تهران، با ایستادگی و مقاومت کارگران، این مراسم برگزار و ساعت ۱۱ با قرائت قطعنامه تشکلهای کارگری به پایان رسید.

در پایان این مراسم، کارگران بصورت راهپیمائی به سمت مترو حرکت کردند و پس از سر دادن شعارهای مختلفی در مقابل درب مترو به مراسم پایان دادند اما پس از ورود به مترو، واله زمانی  توسط نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شد و  بدنبال این وضعیت حدود هفت نفر از کارگران باقی مانده در محل به سمت کیوسک نیروی انتظامی مجلس رفتند اما موفق به آزادی واله نشدند و نهایتا ایشان به دادسرای ناحیه پارک شهر منتقل شد.

لازم بە ذکر است  کە واله زمانی، فعال کارگری و از خویشاوندان شاهرخ زمانی فعال سندیکایی ، در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/٢٩ بازداشت و ۱۳۹۴/۰۷/۰۶ با قرار وثیقه از بند ۲۰۹ بازداشتگاه ویژه وزارت اطلاعات مستقر در زندان اوین با قرار وثیقه آزاد شد.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان