گزارش ماە آوریل جمعیت حقوق بشر کوردستان در رابطە با نقض حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان

جمعیت حقوق بشر کوردستان هر ماە گزارش ماهانە نقض حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان را جمع آوری و منتشر می نماید.

در ماە آوریل نیز شاهد نقض گستردە حقوق بشر در شرق کوردستان بودەایم، کە در آن جمهوری اسلامی ایران بە اشکال گوناگون حقوق جمعی و فردی جامعە را نقض کردە است.

انفجار مین ، زخمی و کشتە شدن شهروندان ، کشتە شدن کولبران بازداشت شهروندان، فعالان سیاسی و مدنی در این ماە نیز یکی از موارد اصلی نقض حقوق بشر در کوردستان بود. تعطیلی مراکز کار مانند کارگاە و کارخانەها، بیکاری و معضلات اجتماعی از موارد دیگرییمیباشد کە جامعە کوردستان را با بحران روبرو کردە است. نقض حقوق زنان، خودکشی و خودسوزی زنان نیز از مواردی است کە همچنان گریبانگیر جامعە شرق کوردستان بودە و این ماە نیز قربانی بە جای گذاشت.

جدای از موارد فوق، موارد تبعیض ملی نیز مشهودتر بودە و موارد بیشماری از تبعیضات ملی علیە ملت کورد از سوی نهادهای رسمی حکومتی مشاهدە شدە است.

عدم رسیدگی و نبود امکانات رفاهی بە شکلی واضح جامعە را درگیر خود کردە و اعتراضات زیادی را از سوی جامعە کوردستان بە همراە داشتە است

کۆلبەران

۱۱فروردین ماه۱۳۹۵خورشیدی, مصادف با ۳۱ مارس ۲۰۱۷ میلادی, در منطقه”بیتوش”،از توابع شهر سردشت در شرق کوردستان, کولبری کورد ۶۵ساله به نام “عبدول”, با شلیک مستقیم نیروهای نظامی ایران کشتە شد.

چهارشنبه۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۶ شمسی،کاسبکار کورد به نام “آزاد محمودی” اهل روستای “چی چوران” از توابع شهرستان بانه در (شرق کوردستان) با شلیک مستقیم نیروهای نظامی ایران کشتە شد.

در یک سال گذشته ، ۹٦ کولبر کورد جان باخته و ٦٤ کولبردیگر زخمی شده‌اند.

۲۸ فروردین۱۳۹۶ شمسی،جوانی ۲۰ ساله به نام نظیر آداک که به کار پر مشقت کولبری مشغول بود از گردنه (ته ته)در منطقه مریوان و بعلت فرار از دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران به درە پرت و جانش را از دست داد.

رحمان ابراهیمی فرزند قاسم اهل شهرستان ربط(سردشت) در شرق کوردستان،پس از گذشت یک ماه درد و رنج در بیمارستان تبریز جانش را از دست داد. رحمان ابراهیمی ۱۹ ساله و  دانشجوی دانشگاه  خرم آباد(استان لورستان)بود.

اعدام

در سال ٢٠١٦ میلادی برابر با ۱۳۹۵ شمسی،دستکم ۵۳۰ نفر اعدام شده اند که از این تعداد ۴۴ نفر با اتهام محاربه ومفسدفی الارض بودن، ۳۰ نفر از آنان بر اساس اتهام‌های سیاسی و امنیتی‌،۲۷ نفر از این ۳۰ اعدامی با اتهامات سیاسی اعدام شدەاند ، کورد بودەاند.

شورش مرادی” فرزند احمد،که از سال ۸۷،در زندان مرکزی “سنه”در شرق کوردستان بسر میبرد،با توجه به “علم قاضی”و به اتهام قتل، پس از ۷ سال بلاتکلیفی،به اعدام محکوم گردید .

حکم اعدام “مازیار گراوند” زندانی “لور” در زندان خرم آباد، طی روزهای آینده اجرایی میشود. “مازیار گراوند” اهل شهرستان کوهدشت در استان لورستان که به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر “هیرویین” بە اعدام محکوم شدە است.

سازمان عفو بين الملل گزارش سالانه خود را در رابطه با ميزان اجراى حكم إعدام در جهان منتشر كرد، كه در اين گزارش نشان از سهم ٥٥ درصدى ايران از اعدامهاى جهان ، بدون احتساب آمار دقیق را بە خود اختصاص دادە است.

مصطفي سليمى زندانى سياسي كورد أهل شهر سقز از شرق كوردستان و پيمان كار شركت گاز بوده كه  در مورخ ١٧ فروردين ١٣٨٢شمسي به اتهاماتى چون محاربه ، و عضويت در احزاب مخالف توسط “قاضى گودينى” محاكمه و به إعدام محكوم شد، با گذشت چندیدن سلا همچنان در بلاتکلیفی بەسر میبرد.

صبح روز شنبه ١٩ فروردين در زندان مركزى خرم آباد ، يك زندانى لر، اعدام شد. ” مازیار گراوند” متاهل و داراى يك فرزند ٣ ساله و اهل کوهدشت در استان لرستان میباشد.

یک شهروند کامیارانی به نام طاهر بابا رسولی برای دومین بار متوالی حکم اعدامش صادر میشود که هر لحظه خطر اجرای آن هست.

محمود ترابی که به اتهام قتل دربازداشت بسر میبرد، روز گذشته به انفرادی زندان منتقل گردید و امروز پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۶شمسی در زندان بروجرد،اعدام شد.

چهار شنبه ٣٠ فروردين محمود ترابى، زندانى زندان شهـرستان بروجرد جهـت انجام اجراى اعدام به سلول انفرادى زندان بروجرد منتقل شده است. محمود ترابى به اتهـام قتل از ٨ سال پيش در زندان به سر مى برد.

حكم اعدام هفت زندانى امنيتى تصویب شد اما جرمشان محاربە نیست در گزارش امدە است کە علیزاده طباطبایی وكيل پرونده انها گفتە است کە هفت متهم ترور ملا تینا با اتهام محاربه محکوم به اعدام شده بودند در صورتی که جرمشان محاربه نبود.

یک زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان پارسیلون خرم آباد اعدام شد.

زندان و بازداشت

چهارشنبه ۹ فروردین ماه ۹۶ “علی بدرخانی” نویسنده و دانشجوی محروم از تحصیل کورد، جهت اجرای حکم ۳ سال حبس، بازداشت و به زندان مرکزی اورمیه انتقال داده شد.

أيوب أسدى زندانى سياسي  كورد در شرق كوردستان   کە بە زندان  كاشمر تبعێد شدە است،  مدت شش سال هست كه در انتظار مرخصى درمانى به سر مي برد. نامبرده از بيماريهاى” آسم” ، مشكل ” كليه” وكاهش بينايي چشم چپ در رنج میباشد.

ساعت ۹ صبح مورخه شنبه ۵ فروردین ماه ۱۳۹۶ شمسی “خالد حسینی”،فعال کارگری شهر سنه در شرق کوردستان به اداره اماکن عمومی که یک نهاد امنیتی میباشد، احضار و بازجویی شد.

انور خضری”  زندانی کورد اهل سنت در زندان رجایی شهر کرج، که ۷ سال از مدت حبسش در این زندان سپری شده است، بعد از لغو حکم اعدام که به اتهام (تبلیغ علیه نظام و محاربه و مفسد فی الارض و ارتباط با گروهای سلفی) برای وی صادر شده بود، هنوز در بلاکتلیفی بەسر میبرد.

سه‌شنبه ۱۵ فروردین نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران در شهرستان مریوان، بەدلیل  شکایت شهرداری این شهر، تعدادی از فعالان محیط زیست را بازداشت کردند که نسبت به دفن زباله ها وجلوگیری از نابودی طبیعت منطقه اقدام به تجمع اعتراضی ومسالمت کردە بودند.

چهارشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۶ شمسی، زندانیان سیاسی کورد زندان رجایی شهر کرج، طی بیانیه ای پشتیبانی خود را از زندانیان اعتصاب کننده در شمال کوردستان اعتصاب غذا کردند.

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران ، قرار عدم دسترسی بە پروندە فرزانە جلالی فعال سیاسی ساکن کرماشان پایتخت شرق کوردستان را صادر کردەاند و اجازە نمیدهند وکیل نامبردە بە اطلاعات پروندە نامبردە دست پیدا کند.

زندانى قطع نخاعى محبوس در زندان مركزى اروميه از شرق كوردستان به نام ” كوچك رعنا طريقت” را به اتهام مالى در ٢٢ دى ماه سال ١٣٩٢ توسط بازپرس شعبه ٥ محكوم و روانه زندان گرديد، بارها مورد ازار و اذیت و تحقیر قرار گرفتە است.

زندانى سياسي كورد از شرق كوردستان به نام سعيد شيرزاد أهل كرماشان پس از مدتها جلسه دادگاه تجديد نظر او روز ٢٦ فروردين ١٣٩٦ در شعبه ٥٤ دادگاه تجديد نظر استان تهران مستقر در دادگاه انقلاب تهران، برگزار شد.

زنداني سياسي كورد”  بشير پير ماوانه أهل يكى از روستاهاى تابعه اروميه از شرق كوردستان ، طَي روزهاى گذشته در شعبه دو دادگاه انقلاب  شهر اروميه به رياست  ” قاضى شيخلو ” جلسه دادگاهى  اين شهروند كورد برگزار و بە پنج سال زندان محکوم شد.

جهاندار محمدی زندانی سیاسی کورد که اردیبهشت ماه ۱۳۸۵، از سوی مامورین وزارت اطلاعات ایران در تهران بازداشت شد، روز پنجم اسفندماه ۱۳۹۵، با “تجمیع جرائم و اعمال ماده ۱۳۴″، پس از گذراندن حدود یازده سال حبس از زندان مرکزی سنه آزاد است.

۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۶، کیوان کریمی فیلمساز سرشناس کورد که در بند هشت زندان اوین زندانی بود با تائید حکم آزادی مشروط، از این زندان آزاد شد.

دو تن از فعالین کارگری به نامهای سعید یوزی و صالح امانی پس از ۳۸ روز بازداشت امروز یکشنبه، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ با تودیع وثیقه یکصد میلیون تومانی از زندان آزاد شدند.

علی نجاتی عضو هیت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و ۶ فعال دیگر که ۲ نفر از آنها در زمینه حقوق زنان فعالیت میکنند،به دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران در  شهر دزفول (استان خوزستان)احضار شدند.

دادگسترى شهر اورميه  از شرق كوردستان ، درخواست اعاده دادرسي ارائه شده از سوى وكلاى شش زندانى  سياسي محبوس در زندان مياندوآب را رد كرده است.

مسئولين جمهـورى اسلام ايران در شهـر “اسلام اباد غرب” از توابع استان كرماشان در شرق کوردستان، قصد ساخت و راه اندازى زندانى جدید در اين شهـر را دارند.

شیث امانی فعال کارگری و عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران،روز چهارم اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ و در پی احضار قبلی به اداره اطلاعات شهر سنه مراجعه و در خصوص برگزاری مراسم روز جهانی کارگر(۱ می)،از سوی مامورین امنیتی جمهوری اسلامی ایران مورد بازجویی قرار گرفتند.

دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ شمسی،ملا رضا عبدی مدیر اجرایی مدرسه علوم دینی صلاح الدین ایوبی و امام جمعه مسجد قدس اهل سنت اورمیه در شرق کوردستان با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.

فارس گویلیان فعال کارگری که دارای سابقه زندانی شدن در جریان تجمعات و گردهمایی روز جهانی کارگر(۱ می) را نیز دارد،با نزدیک شدن به این روز،مجددا توسط نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران،احظار شد.

مجری برنامە تبلیغاتی یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری ایران در استان ایلام در شرق کوردستان امروز شنبه، ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ بە اتهام توهین به مقدسات، اهانت به ائمه و اهانت به امام رضا درشهر مهران در شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شد.

عمر فرهنگ زندانی سیاسی کورد که محکوم به ۱۰ سال حبس در تبعید میباشد هم اکنون در زندان اردبیل بسر میبرد. نامبرده فرزند عبدالله،۴۵ ساله، متاهل ودارای دو فرزند میباشد و ساکن شهرستان اورمیه در شرق کوردستان است. نامبردە از خدماتی درمانی محروم شدە است.

نوشین میر عبدالباقی زندانی۶۴ ساله که به اتهاماتی از جمله حمایت از احزاب کورد،توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران،اهانت به مقدسات نظام،دفاع از حقوق زنان،تبلیغ علیه نظام و….محکوم به ۳۴ سال و نه ماه حبس تعزیری شده است هم اکنون در زندان اوین میباشد، در وضعیت بد سلامتی قرار گرفتە است.

 مین

٣٠ مارس ٢٠١٧ در شهر نسيبين شمال كوردستان ، بر اثر انفجار مين كاشته شده ارتش تركيه ، دو خواهر و برادر به نامهاى ” هاڤين گونش ” ٣ ساله و “فاتح گونش ” ٥ ساله زخمی و در نهایت جان خود را از دست دادند.

سه شنبه ۱۵ فروردین ماه ۱۳۹۶ شمسی،ساعت ۸ بعدازظهر،”محمد شکری” ۴۶ ساله،اهل روستای”شوشمی” از توابع شهرستان نوسود”شرق کوردستان”،بر اثر انفجار مین بجا مانده از جنگ ایران و عراق،از ناحیه پا دچار جراحت شد.

یکشنبه ۱۳ فروردین، یکی از مینهای بجا مانده از جنگ ایران و عراق در نزدیکی روستای “که وپیچ” منفجر شد و کە منجر بە از دست دادن یکی از پاهای یک شهروند ۲۹ ساله ی کورد شد.

١٨ فروردين در مریوان، انفجار مين به جا مانده از جنگ ايران و عراق در پاسگاه نيروهاى انتظامي جمهوري اسلامى ايران، منجر به قطع پاى يك نظامی و مصدوميت دو نظامی ديگر گردید.

سه شنبه ۱۵ فروردین ماه ۱۳۹۶ شمسی،ساعت ۸ بعدازظهر،”محمد شکری” ۴۶ ساله،اهل روستای”شوشمی” از توابع شهرستان نوسود در شرق کوردستان دچار اسیب دیدگی شد .

انفجار ۳ عدد مین در ۲۴ ساعت در شرق کوردستان در شهر شوش، استان اهواز بر اثر انفجار یک مین به جا مانده از جنگ ۸ ساله ی ایران و عراق ، یک کشته و ۳ زخمی برجای گذاشت.

۲۹فروردین ۱۳۹۶شمسی،حسن مام رسولی ۳۵ ساله وساکن روستای “قاسمه رش”از توابع سردشت در شرق کوردستان،در حالیکه در مزرعه خود مشغول به کار کشاورزی بوده،در حین کندن زمین دچار حادثه میشود و انفجار خمپاره به جا مانده از جنگهای ایران و عراق مورد زخمی شدن چند نفر شد.

۲۹ فروردین۱۳۹۶ شمسی،حسن حمیدی کودک ۱۳ ساله عرب در روستای جلیزی پایین(منطقه دشت عباس)از توابع دهلران در شرق کوردستان بعلت انفجار مین یا خمپاره! از ناحیه شکم و دستها بشدت زخمی شد و در حال حاضر در بیمارستان دهلران بستری میباشد.

چهارشنبه  ششم ارديبهشت ١٣٩٦ شمسي ، يك شهروند شهر قصرشيرين  در حين كار كردن با دستگاه بلدوزر  با يك مين برخورد و بر اثر ان راننده دچار موج گرفتگى  گرديد و به بيمارستان  انتقال دادە شد.

گذشته ۴اردیبهشت ۱۳۹۶شمسی،مولود عزیزی فرزند محمد ساکن روستای”بیمضرته”از توابع شهرستان اشنویه در شرق کوردستان بعلت انفجار مین از ناحیه پا بشدت مجروح گردید.

عصر يك شهروند به نام احمد غلامى ٤٨ ساله  أهل  محله شريف آباد شهر سقز از شرق كوردستان ، كه براى كندن گياهان كوهى به پايگاه متروكه جوشن مراجعه كرده بود ، بر اثر انفجار مين زخمى و یک پای خود را از دست داد.

 خودکشی و قتل

١١ فروردين ماه ١٣٩٦ دخترى ٢٥ ساله به نام (ش-غ )ساكن محله ى مردوخ شهر مريوان در شرق كوردستان خود را حلق آويز و به زندگى خود پايان داد.

آب آشامیدنی چند روستا از توابع شهرستان”تکاب”در شرق کوردستان،آلوده به مواد شیمیایی از جمله”آرسنیک”میباشد  که باعث مسمومیت و انواع بیماری در انسان و دامها میشود و این درحالیست که میزان آلودگی در آب شرب بالای %۵۰،تخمین زدە شدە است.

یکشنبە ۲۰ فروردین، جنازەی دختری ۲۰سالە در زریبار مریوان پیدا شد.

پنجشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۶ شمسی،دو برادر به اسامی احسان و مهدی نادری از پیروان آیین یارسان ساکن کرماشان در شرق کوردستان به علت اعمال فشار و آزار توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و همچنین فقر، اقدام بە خودکشی کردند.

کار، بیکاری، کارگران و کارمند

مسولین مجتمع پتروشیمی مهاباد اعلام کردند که در پی تعدیل نیرو، تعداد ۵۰ نفر از کارکنان خود را در راستای بهره وری ، را تصفیە و از کار اخراج میکنند.

رضا تقی زاده”آمار بیکاری را در ۵ سال گذشته به این شرح اعلام کرد که در حال حاضر ۱۱۵ هزار نفر بیکار بدون شناسنامه کار وجود دارند و از این تعداد ۳۷ هزار نفر دارای مدرک تحصیلی در مدارج بالا میباشند.

مشكل و معضل بيكارى در شرق کوردستان بويژه در شهـر كرماشان در سطح بسيار وسيعى و به ميزان قابل توجهـى در ميان جوانان بيداد مى كند.

چهارشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۶ شمسی،کارگر کورد اهل شهرستان”سقز”در شرق کوردستان از ساختمان ۵ طبقه در حال ساخت به پایین سقوط کرد و جانش را از دست داد. هویت این کارگر “ب ع”معرفی شده است.

۴ نفر از کارگران کارخانه سیمان مسجد سلیمان(کارون)به دلیل تجمع اعتراضی که از بهمن و اسفندماه سال گذشته در این واحد تولیدی برگزار شده بود به دادسرای مسجد سلیمان احضار شدند.

چهارشنبه۳۰فروردین ۱۳۹۶ شمسی،کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنه در شرق کوردستان، در مقابل دانشکده فنی مهندسی تجمع اعتراضی برگزار کرده و خواستار افزایش حقوقشان شدند.

کشتارگاه صنعتی ماهان طیور بیجار با ظرفیت ۲۰۰۰ قطعه در ساعت و با اشتغالزایی ۱۲۰ نفر مستقیم و ۱۵۰ نفر غیر مستقیم و پوشش ۶۱ مرغداری سطح شهرستان بیجار در حال تعطیل شدن است.

ميزان بيكارى در شهـرهـاى شرق كوردستان در حالى روند صعودى را در مى نوردد كه بر اساس امارهـاى رسمى اعلام شده بيش از ٥٠٪‏ از واحدهـاى توليدى و صنعتى در شهـرهـاى شرق كوردستان تعطيل شده اند.

کارگران كورد مشمول ستم مضاعف از جانب رژيم جمهـورى اسلامى ايران هـستند كه ريشه اصلى اين معضلات و نقض حقوق اشكار آنان مبتنى بر ديد سياسى و امنيتى حاكمان جمهـورى اسلامى ايران به فضاى موجود در جوامع و شهـرهاى شرق كوردستان مى باشد. حقوق کارگران کورد، سە هزار و چهل بار بیشطر تضییع شدە است.

قتل عام شهروندان

پنجشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۶ شمسی، نیروهای انتظامی شهر سقز در نزدیکی روستای”مام سه یفه دین”از توابع سرشیو،اتومبیل کاسبکار کورد که ۲ نفر سرنشین داشت را مورد اصابت گلوله قرار دادند کر منجر بە کشتە شدن سرنشینان شد.

 محیط زیست

۳شنبه ۱۵ فروردین، فعالان محیط زیست شهرستان بوکان در شرق کوردستان، با صدور بیانیه ای عملکرد و رفتارهای ضد زیستی شهرداری این شهر را محکوم کردند.

زباله های شهرستان مریوان در شرق کوردستان پس از گذشت ۵ روز،جمع آوری نشده اند ، تعیین محل دفن زباله در شهر “مریوان”،به یکی از اصلی ترین و اساسی ترین مشکل این شهر تبدیل شده و این معظل زیست محیطی نه تنها ظاهر شهر را بهم ریختە است، بلکە مسبب انواع بیماریها نیز شدە است.

تجمع آب فراوان در پشت سد”داریان”واقع در نزدیکی شهرستان پاوه”شرق کوردستان”،آب به بخشهای کنترل،تاسیسات و سیستمهای این سد نفوذ کرده و طبق خبرهای رسیده، احتمال شکستن سد وجود دارد.

ورود گرد و خاک بیابانهای جنوب غربی کشور عراق،خشکسالی،سد سازیهای غیر کارشناسی دولت ایران و کشورهای همسایه و در مجموع تغییر ساختار زیست محیطی و اقلیمی توسط انسانها باعث شده که با شروع وزیدن بادهای بیابانی،گرد و خاک زیادی را وارد شهرهای شرق کوردستان، از جملە ایلام کردە است.

بیش از ۲ سال است که یک شرکت سد سازی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان، اقدام به ساخت سد در کانی سیو پیرانشهر نموده است. در گزارش آمده است که هدف از احداث این سد انتقال آب سرچشمه های رودخانه ی “زی گه وره” بە خارج از کوردستان است.

 نارضایتی عمومی و تبعیض جمهوری اسلامی ایران علیە ملت کورد

سه شنبه هشتم فروردين ١٣٩٦ “زهرا احمد پور ” معاون رئيس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  و هيأت همراه او از مجموعه تاريخى بيستون  ديدار كردند، این دیدار با اعتراض عمومی مردم کرماشان، پایتخت شرق کوردستان روبرو شد.

خاموشی و قطع برق چراغهای تیر برق در کوی هشت متری،اول شرقی کوچه “ماورانی”،در مهاباد ،اعتراضات مردمی را بهمراه داشته است. اعتراض شهروندان کوی هشت متری به قطع و خاموشی تیرهای چراغ برق محل سکونتشان بوده و دراین خصوص اداره برق و شهرداری هنوز پاسخگو نبودەاند.

چهارشنبه ۱۶فروردین ۱۳۹۶ جمعی از اهالی روستای برقلعه از توابع دهستان سرکل مریوان، در تجمعی اعتراضی نسبت به وضعیت غیر استاندارد ۳راهی این روستا، خواستار بهبود وضعیت عبور و مرور مردم شدند.

شهردارى مريوان ، به بهانه ى ممانعت از رفت و آمد، تصميم به جمع آورى دستفروشان دوره گرد شهر مريوان نموده است. اين تصميم موجبات نارضايى ميوه فروشان مخصوصاً رانندگان مریوانی شدە است.

چهارشنبه، ۲۳ فروردین ۱۳۹۶، بازاریان، مغازه‌داران و کلیه‌ی پاساژهای خیابان فردوسی نسبت به ناکارامدی شهرداری در اداره معابر و عدم توان در حل مشکل ترافیک در معابر این شهر که موجب کاهش درامد اندک انان گردیده، اعتراض کردند.

جمعه ۲۵ فروردین ماه ۱۳۹۶ شمسی،در جریان رانش تپه مشرف به رودخانه سقز شرق کوردستان ۴نفر از شهروندان زیر آواری از گل ولای مدفون شده و متاسفانه جان خود را از دست دادند.

چهارشنبه ٢٣ فروردين ماه ، سه متهم را در سطح شهر دهلران از شرق كوردستان گردانده شدند . اين متهمين قبل از محاکمه و اثبات جرم در مراجع قضایی توسط نيروى انتظامى در سطح شهر گردانده شدند. این اقدام با اعتراض مردم و نهادهای حقوق بشری مواجە شدە است.

٢٧ فروردين ماه ١٣٩٦ شمسي  ، رانندگان اتوبوس درون شهرى كرماشان از شرق كوردستان  نسبت به برخى مطالبات صنفى خود معترض شده و براى نشان دادن اين اعتراض اقدام به اعتصاب و از جابجایی مسافران خوددارى كردند.

وزارت كشور ايران ، از ورود پدر و دختر كورد هنگام کاندیداتوری بە وزارت کشور، بە دلیل پوشش لباس ملی کوردستان جلوگيرى كرد.

۲۷ فروردین ۱۳۹۶ شمسی نیروهای شهرداری مریوان در شرق کوردستان در سدد بودند که محلی جهت نگهداری زباله های این شهر مابین جاده مریوان_سقز پیدا کنند کە با اعتراض شدید ساکنان ان منطقە روبرو شدە است.

دوشنبه ۲۸فروردین ۱۳۹۶شمسی،تاکسیرانان پیرانشهر در شرق کوردستان در مقابل فرمانداری این شهر تجمع کردند و به عدم رسیدگی مسوولان به مشکلاتشان،اعتراض کردند.

آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان درخواست رد صلاحیت نامزدهایی را کرده که دینی غیراز اسلام دارند ومثل اقلیت در حکومت جمهوری اسلامی شناخته شده اند.

٢٨ فروردين ماه ٩٦ ، خانواده  زندانى سياسي كورد أهل شرق كوردستان  به نام أيوب أسدى محبوس در زندان شهر كاشمر  كه براى انجام ملاقات  و ديدار با دادستان، از شهر مريوان به كاشمر مراجعه كردند . خانواده نامبرده  جهت ديدار با دادستانى شهر كاشمر بە انا مراجعە کردە ولی بە دلیل پوشش لباس ملی کوردستان، بە انها اجازە ملاقات دادە نشد.

امروز پنجشنبه ٣١ فروردين ١٣٩٦ شمسي ، نيروهاى انتظامى و پليس  ويژه مريوان و سنه به شهروندان  روستاى ” أسراوا” از توابع شهر مريوان در شرق كوردستان حمله نموده و باعث زخمى شدن تعدادى از أهالى و شهروندان این روستا شدە اند.

جمهوری اسلامی ایران در شهرهای اورمیه،خوی و سلماس که دو ملت(کورد و تورک)سالیان متمادیست در کنار هم با صلح و آشتی و آرامش زندگی میکنند،در جریان انتخابات شوراهای شهر و روستا و همچنین ریاست جمهوری! کاندیداهای کورد، شهروندان اهل سنت و اقلیتهای دینی را رد صلاحیت کردە است.

یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ شمسی, جمعی از شهروندان شهرک حسن آباد شهر سنه(استان کوردستان)،به دلیل وضعیت بد جاده حسن آباد تجمع اعتراضی برگزار کردند و جاده را مسدود و خواهان رسیدگی مسوولان شهرداری به این موضوع شده اند.

عدم امکانات رفاهی و خدمات عمومی و معضلات اجتماعی

روز ۱۰ فروردین ۱۳۹۶ شمسی،مردم شهر بوکان بعلت وضعیت بغرنج خیابان اصلی این شهر و نبود امکانات و پروژه های عمرانی و همچنین نیمه تمام رها کردن پروژه ها ودر مجموع به عملکرد شهرداری و شورای شهر بوکان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

مدرسه روستاى”  وسوكل” از توابع شهر ربط ( سردشت ) در شرق كوردستان كه داراى ٢ كلاسه در داخل يك “كانكس ” بود به علت  نشتى نفت بخارى آتش گرفت و به كلى تخريب شد.

در پی بارندگی در شهرستان سقز در شرق کوردستان، حوادث تلخ و مشکلات فراوانی با توجه به عدم مدیریت و نبود امکانات جهت حوادث غیر مترقبه شهری بوجود آمده است.

اكثر مدارس شهـرستان مهـاباد در شرق كوردستان به علتهـاى فرسودگى و قديمى بودن بناى ساختمانى انهـا در حال ويران شدن هـستند. بسيارى از مدارس اين شهـر از عدم فضاى مطلوب و استاندارد برخوردارند.

بعد از رويدادهاى سيل در شهرهاى شرق کوردستان، مردم اين شهرها هيچ كمكى از طرف دولت دريافت نكرده اند و حتى  امکانت موجود در استان کوردستان نیز بە استانهای مجاور کە سیل ان مناطق را نیز در بر گرفتە بود اعزام شدەاند.

جاده هاى  غير استاندارد و فقدان جاده  اسفالته در بيشتر روستاهاى دور افتاده ى  شرق كوردستان از مشكلات  روزمره  شهروندان و روستائيان ميباشد و هر ساله بر آمار تصادفات جاده اى و از دست دادن جان شهروندان  افزوده ميشود.

بر اثر سيل اخير شرق كوردستان ، همچنان ٩ روستا در حومه شهر شنو   در آب گرفتگى كامل و ٤٤ واحد مسكونى  نيز غير قابل سكونت هستند وإمكان تخريب انها وجود دارد. در اين راستا بخش كشاورزى نيز به مبلغ ٣٧ ميليارد تومان خسارت وارد شده است.

۱۰۳۱ کودک  لرستانی از ادامه تحصیل بازمانده اند.

سن کسانی کە بە اعتیاد روی آوردەاند بە کمتر از ١٨ سال رسیدە و نگران كننده تر از آن افزايش كشفیات مواد مخدر صنعتى جدید در میان این قشر از جامعە میباشد.

،احمد رحمانی مسوول آموزش و پرورش بوکان  در شرق کوردستان اعلام کرد که بعلت فرسودگی و قدیمی بودن ۸ مدرسه و ۱۲ کلاس درس در روستاهای تابعه این شهرستان،در سدد جایگزین کردن این مدارس با کانکس میباشند.

زنان

طبق اخرين امار حضور زنان در انتخابات شهـر و روستاى جمهـورى اسلامى ايران در جغرافياى سياسى ايران تنهـا ٧٪‏ است كه اين امار در شرق كوردستان بسيار كمتر از اين است.

”دنیا دادگستر” زن مریوانی در شرق کوردستان روز شنبه نهم اریبهشت ماه ۱۳۹۶شمسی،در خانه پدریش خود را حلق آویز کرده و پس از رساندن نامبرده به بیمارستان،پزشک مربوطه مرگ این زن ۲۲ ساله را تایید کرده است.

شمال کوردستان

فرماندار شهر “آمد”،عبور و مرور شهروندان را در ۱۴ روستا از توابع این شهر را اعلام و از امروز به بعد هرلحظه بر روند عملیات منع آمد و رفت در شهرکهای (کاراز،هه زرو،لیجه) افزوده شده است.

۰٤/۱۲/ ٢٠١٧ ميلادى، دادگاه احکام سنگین استانبول حكم يك سال زندان را براى رئیس مشترک حزب دموكراتيكها صادر کرد.

دفتر مركزى حزب مناطق دموكراتيك ( ب د پ) براى پشتيبانى از زندانيانى كه در زندانهاى تركيه در ٥٤ روز اين اعتصاب به سر مي برند ، فراخوانى حمایتی منتشر كرد.

نيروهـاى پليس تركيه در تاريخ ٢٠١٧/۰٤/۱۳ در روستاى ” كه رواس” از توابع شهـرستان دیاربکر، يك مدرسه را ويران كردند.

نيروهاى پليس تركيه با حمله به منازل مسكونى شهروندان  در شهركى از توابع شهر وان ، شمال كوردستان ، دست كم ١٠ تن را بازداشت كرد.

حزب دموكراتيك خلق ها و اپوزسيون مخالف دولت تركيه ، سلامت همه پرسي حكومت تركيه را زير سؤال برده اند و اعلام کردند کە این رفراندوم را بە رسمیت نخواهند شناخت.

حزب دمکراتیک خلقها با حضور در دادگاه آنکارا از کمیسیون انتخابات ترکیه شکایت کرد. جمعی از نمایندگان حزب دموکراتیک خلق ها چهارشنبه ۱۹ آپریل، با حضور در دادگاه آنکارا از کمیسیون عالی خواست ، رفراندوم را ابطال نماید.

ملطم أوكتاى خبرنگار خبرگزارى دجله كه درباره ، ممنوعيت رفت و آمد در مردين گزارش مخابره كرده بود ، از طرف پليس تركيه بازداشت شد.

، نیروهای امنیتی ترکیه یکی دیگر از اعضای گروه پارلمانی حزب دموکراتیک خلق ها را در شهر موش بازداشت کردند. بورجو چلیک روز چهارشنبه ۱۹ آپریل، پس از بازداشت به دادگاه منتقل شد و سپس بازداشت شد.

جنوب کوردستان

چهارشنبه برابر با ۲۰۱۷/۰۴/۱۲ میلادی،در شهر هولیر”اربیل” مرکز جنوب کوردستان و مقابل استانداری این شهر،”فرهاد پیربال” نویسنده و استاد دانشگاه صلاح الدین،توسط دو فرد مسلح و در انظار عموم مورد ضرب وشتم قرار گرفت.

جمعه ١٤ آپريل برابر با ٢٥ فروردين ماه، ٢٩ سال از آغاز زنجيره عملياتى موسوم به انفال از سوی حكومت بعث عراق در جنوب كوردستان گذشته است.

مسوولان از کشف گورهای دسته جمعی متعلق به ایزدیان در منطقه شنگال خبر دادند. مه حما خلیل یکی از  مسوولین دولت عراق در شنگال(جنوب کوردستان) اعلام کرد که در این گورها ۱۶۴۶ جسد پیدا شده و تاکنون توانسته ایم ۳۱ گور را شناسایی کنیم.

غرب کوردستان

،ارتش ترکیه با سلاح سنگین به روستاهای کانتون  عفرین حمله کرده و این مناطق را در روژآوای کوردستان بمباران نموده است و نیروهای مدافع خلق(ی پ گ)که وظیفه محافظت از این بخش کوردستان را برعهده دارد،حملات متقابلی را انجام داده است.

جامعە جهانی

اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه ۲۲ فروردین تحریم‌های خود علیه ایران  به دلیل «نقض جدی حقوق بشر» را تا یکسال دیگر تمدید کرد. این تحریم‌ها نخستین بار شش سال پیش علیه مقام‌های ایران وضع شدەاست.

دپورت

بهروز نقشی پناهنده سیاسی در کشور آلمان انجام داده است،نامبرده متولد ۱۳۳۳شمسی(۱۹۵۴ میلادی)و اهل کرمانشان در شرق کوردستان میباشد که سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۱ معلم مدرسه شهر روانسر در استان کرمانشان بوده و بعلت همکاری با حزب کومله از کار اخراج شدە بود، در خطر دپورت بە ایران قرار گرفتە است

نقض گستردە حقوق بشر توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران بارها با واکنش و اعتراض نهادهای بین المللی مواجە شە است. سازمان ملل و اتحادیە اروپا هر کدام بارها گزارشهای مفصلی از وضعیت اسفناک حقوق بشر در ایران منتشر کردە و نگرانی خود را در این رابطە اظهار کردەاند، اما در عرصە عمل تاکنون واکنشی عینی از آنها دیدە نشدە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان ضمن ابراز نگرانی خود از وضعیت اسفناک حقوق بشر و موارد گستردە اعدام، کشتار کولبران، زندان و احکام سنگین زندان، از جامعە جهانی می خواهد ، مسئلە حقوق بشر در ایران و شرق کوردستان را مورد توجە قرار دادە و آن را قربانی مسائل و روابط سیاسی نکنند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان