بیانیه کارگران شهر سنه در شرق کوردستان بمناسبت روز کارگر(۱ می)

بر اساس گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان،کارگران و خانواده های آنها بمناسبت یکم ماه می(۱۱ اردیبهشت) روز جهانی کارگر،بیانیه ای صادر نموده که درآن خواستار مطالبات قانونی،انسانی و اخلاقی این قشر زحمتکش شدند که مولد اصلی اقتصاد هر کشور میباشند،کارگران دراین بیانیه از بدتر شدن وضعیت معیشتی،بیکاری،فقر،گرانی،عدم امنیت شغلی،قراردادهای سفید و موقت واخراج کارگران خبر دادند و اعلام کردند که هرروزه شاهد آمارهای نجومی از فیشهای حقوقی مدیران و همچنین رسوایی مالی آنها میباشیم اما از دیگر سو میبینیم که لایحه اصلاحیه قانون کار به مجلس ایران میرود! که هرچند با مقاومت بخشهایی از  جنبش عظیم کارگری این لایحه برای مدتی مسکوت میماند.

در ادامه بیانیه،خانوده های کارگری سنه در شرق کوردستان ،بمناسب روز جهانی کارگر مطالبات خود از جمله به رسمیت شناختن روز جهانی کارگر،ایجاد اشتغال وبیمه افراد،توقف اخراج کارگران ولغو قراردادهای موقت سفید امضا و…را در پانزده بند مطرح نموده و خواستار رسیدگی مقامات جمهوری اسلامی ایران به خواسته های قانونی و انسانی خود شدند.

لازم به ذکر است که آمار تعطیلی کارگاهها ومراکز صنعتی در ایران و بیکاری شهروندان بخصوص در شرق کوردستان هرروزه رو به رشد بوده که در این زمینه میتوان به روزنامه وطن امروز اشاره کرد که در آن از تعطیلی۷۰% واحدهای صنعتی در استان کوردستان خبر میدهد و یا در گزارش نقض حقوق بشری باید به (۴۰۶۹) مورد در سال ۱۳۹۵ اشاره کرد که ۶۶% آن متعلق به جامعه کارگری شرق کوردستان  میباشد.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان