سه هـزار و چهـل و هـشت بار حقوق کارگران شرق کوردستان تضييع شده است.

کارگران كورد مشمول ستم مضاعف از جانب رژيم جمهـورى اسلامى ايران هـستند كه ريشه اصلى اين معضلات و نقض حقوق اشكار آنان مبتنى بر ديد سياسى و امنيتى حاكمان جمهـورى اسلامى ايران به فضاى موجود در جوامع و شهـرهاى شرق كوردستان مى باشد.

در هـمين اثناء گزارشگر جمعيت حقوق بشر كوردستان مطابق سنت سالانه‌ی خود در یکم ماه می(۱۱ اردیبهشت)روز جهانی کارگر با استناد به آمارهـاى مستند و رسانه اى شده،گزارشى در ارتباط با رويدادهـاى كارگرى در سال ١٣٩٥ در شهـرهـاى شرق كوردستان آماده کرده است كه به اختصار آن را اعلام می نماید:

در سال ١٣٩٥ سه هـزار و چهـل و هـشت بار حقوق شهـروندان كارگر تضييع شده است و این در حالیست کە این آمار تنها بە موارد  ثبت شده در جمعیت حقوق بشر کوردستان اشارە دارد و بە دلیل وجود سانسورهای حکومتی و جلوگیری از انتشار اخبار نقض حقوق بشری،این جمعیت بر این باور است کە نقض حقوق کارگران  به مراتب بیشتر از رقم مذکور  میباشد.

اخراج كارگران ٢٩٤٤ مورد، سوانح ناشی از كار ۲٤ حادثه، دهها موردخودکشی کارگران،٧٣ مورد  اعتراض كارگرى و بازداشت و زندانی کردن بیش از  ١٩ فعال کارگری در شرق کوردستان مواردی دیگر از نقض آشکار حقوق بشری میباشند.

در سال گذشته شماری از کولبران که مطابق قوانین جمهوری اسلامی تعریفی مشخص نداشته و از روی اجبار و برای رفع مایحتاج روزانه به کولبری در مرزهای جنوب و شرق کوردستان روی آورده بودند،جان خود را از دست داده و یا مصدوم شده اند.   در سال ١٣٩٥ ،۹٦ کولبر کورد در مرزهای مختلف کشتە و ٦٤ نفر دیگر بە دلایل مختلف از جملە فرار از دست مامورین جمهوری اسلامی،افتادن از کوە و ارتفاعات و دیگر بلایایی طبیعی مصدوم گردیده‌اند.

شايان ذكر است كه به سبب عدم وجود كارخانه هـاى صنعتى و كارگاه هـاى توليدى ميزان درصد بيكارى در شهـرهـاى شرق كوردستان در سطر  اول جغرافیای سیاسی ایران میباشد و به هـمين علت اين شهـرهـا در زمره فقيرترين شهـرهـاى ايران قرار گرفته اند و براساس آمارهای دولتی، استان کرماشان ، کوردستان و ایلام بترتیب از استانهایی هستند کە کمترین تعداد شهروندان آن تحت پوشش بیمەهای تامین اجتماعی دولتی قرار دارند.

بسيار بديهـى است كه در جوامع شرق كوردستان ستمى مضاعف از سوى سيستم جمهـورى اسلامى ايران به دليل ذهـنيت،نگرش و اجراى اعمال تبعيض آميز حاكمان جمهـورى اسلامى ايران نسبت با سایر ملتهـاى ايران  روا داشته مى شود و در هـمين راستا استانهای ايلام و كرماشان و سنه در شرق کوردستان در رتبه هـاى نخست  آمار بيكارى در ايران جاى دارند.

زنجيره تبعيض هـا شامل عدم داشتن حق تجمع و تشكل كارگران،اشتغال و تحصيل ، بهـداشت و درمان، آب و هـواى سالم میباشد که تحت تأثير سياست هـاى غلط و كينه توزانه سيستم حاكم بر ايران است و اين موارد فاكتورهـاى مستندى است براى اينكه مردمان شرق كوردستان زندگى را در زير خط فقر گذران کنند.

 

جمعيت حقوق بشر كوردستان