بر اثر انفجار مين پاي شهروند سقزى قطع شد

طبق گزارش رسيده  به جمعيت حقوق بشر كوردستان ، امروز عصر يك شهروند به نام احمد غلامى ٤٨ ساله  أهل  محله شريف آباد شهر سقز از شرق كوردستان ، كه براى كندن گياهان كوهى به پايگاه متروكه جوشن مراجعه كرده بود ، بر اثر انفجار مين زخمى و پس از انتقال به روستاى” عرب لنگ ” و از آنجا به بيمارستان منتقل شد.

لازم به ذكر است ، حكومت جمهورى اسلامى ايران پس از گذشت چند دهه از جنگ ميان ايران و عراق تاكنون  مين هاى  به جا مانده از ان دوران را جمع آورى نكرده و در بيشتر پايگاههايي كه در شرق كوردستان إيجاد كرده بود هيچ يك از اين پايگاههاى الوده به مين پاكسازى نشده و بيشتر شهروندان شرق كوردستان در معرض خطر قرار دارند ، كه در اين راستا طبق گزارشهاى جمعيت حقوق بشر كوردستان در سال ١٣٩٥ شمسي 57 مورد انفجار مين  بوده كه بر اثر ان ١٢ شهروند جان خود را ازدست داده و ٤٥ نفر هم مجروح شده اند.

 

جمعيت حقوق بشر كوردستان