فعالان کارگری بهمراه دو فعال حقوق زنان به دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران در دزفول احضار شدند

طبق گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان ،علی نجاتی عضو هیت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و ۶ فعال دیگر که ۲ نفر از آنها در زمینه حقوق زنان فعالیت میکنند،به دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران در  شهر دزفول (استان خوزستان)احضار شدند و باید در مورخه ۲۴ اردیبهشت۱۳۹۶،در مورد اتهام وارده مبنی بر تبلیغ علیه نظام،دفاعیات خود را مطرح کنند.

علی نجاتی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به همراه اشرف رحیم خانی، زینب کشوری (فعال در بخش زنان)،عزت جعفری، شاپور رشنو، علی محمد جهانگیری و شاکری، فعالین اتحادیه آزاد کارگران ایران و مدافع حقوق زنان  میباشند که به اتهامات واهی از طرف عوامل نظام جمهوری اسلامی ایران به دادگاه احضار شده اند و باید دفاعیات خود را از اتهام نسبت داده شده مطرح کنند.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان