جنگ افروزی و حملات دولت ترکیه علیه روژآوای کوردستان

براساس گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان،ارتش ترکیه با سلاح سنگین به روستاهای کانتون  عفرین حمله کرده و این مناطق را در روژآوای کوردستان بمباران نموده است و نیروهای مدافع خلق(ی پ گ)که وظیفه محافظت از این بخش کوردستان را برعهده دارد،حملات متقابلی را انجام داده است.

بر پایه گزارشی که مرکز (روژ نیوز)اعلان نموده،صبح امروز ارتش ترکیه با توپ و سلاحهای سنگین روستای (فرفرکی)از توابع شهرک راجوه در کانتون عفرین را توپ باران کرده و “ی پ گ”نیز پاسخ این حملات را داده است.

طبق گزارش محلی از شهرک راجوه،هم اکنون توپباران ارتش ترکیه به روستای فرفرکی بشدت ادامه دارد و هنوز از تلفات انسانی و مادی این حملات اطلاعی در دست نیست.

این برای چندمین بار است که دولت ترکیه حملاتی علیه روژآوای کوردستان انجام میدهد و این درحالیست که دیروز نیز مناطقی در حدفاصل جنوب و روژآوای کوردستان(شنگال و دیرک)را بمباران کرد و در نتیجه آن تعدادی گریلا”چریک”و پیشمرگ کوردستان جانشان را از دست دادند.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان