انفجار مین در شرق کوردستان باز هم قربانی گرفت

طبق گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان،روز گذشته ۴اردیبهشت ۱۳۹۶شمسی،مولود عزیزی فرزند محمد ساکن روستای”بیمضرته”از توابع شهرستان اشنویه در شرق کوردستان بعلت انفجار مین از ناحیه پا بشدت مجروح گردید.

لازم به ذکر است که حادثه مذکور در حدفاصل پاسگاه مرزی ناویه خان و پورک اتفاق افتاده و بعلت بارش برف و انسداد راه،امداد رسانی به سختی صورت گرفته است.

گفتنی است که مین های به جا مانده از جنگ هشت سالە  ایران با   عراق و  مین های کاشتە شدە توسط   جمهوری اسلامی ایران جهت تامین امنیت نیروهای نظامی و پاسگاههای منطقەایی  کە در اطراف روستاها و قلەهای بلند در سالهای بعد از انقلاب افتتاح شد  و عدم پاکسازی این مین ها  هر  روزه باعث قربانی شدن شهروندان و یا تلف شدن دامها در این مناطق میشود.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان