٩ روستا در شهر شنو همچنان در محاصره  آب

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان ، بر اثر سيل اخير شرق كوردستان ، همچنان ٩ روستا در حومه شهر شنو   در آب گرفتگى كامل و ٤٤ واحد مسكونى  نيز غير قابل سكونت هستند وإمكان تخريب انها وجود دارد. در اين راستا بخش كشاورزى نيز به مبلغ ٣٧ ميليارد تومان خسارت وارد شده و بر اثر اين سيل  به مدت چند سال غير قابل كشت خواهد بود.

به نقل از مسئولين اين شهر ، با تخريب ” پل پوش آباد” اين شهرستان تردد به روستاى “نالوس “و شهر پيرانشار مسدود شده و مردم از طريق يك پل فرعى از روستاى “سرگيز” تردد مي كنند.

و يك واحد مركز پرورش ماهى  با ٧٥٠ هزار قطعه ماهى قزل آلا اسيب و دچار خسارت شده است و تا اين لحظه جست‌ و جو براى يافتن  نوجوان 12 ساله مفقود شده در سیلاب اشنویه  همچنان ادامه دارد.

لازم به ذكر است ، موضوع سیل و مدیریت و کاهش خسارات آن در کشور مورد توجه جدی حكومت جمهورى اسلامى ايران  قرار نگرفته و فقط زمانی که سیلاب مخربی جاری می‌شود و فاجعه‌ای بوجود می‌آید، توجه مسئولین به آن جلب می‌گردد. و بيشتر اين اتفاقات ناشي از سوء مديريت  و طرحهاى غير كارشناسي  كه به عنوان طرح ملي به مردم  كوردستان مي قبولانند  يكى از اين طرحها افزايش سد سازى  است ، كه به گفته ى بيشتر متخصصين  خسارت جبران ناپزيرى به زيست محيطى و منطقه دارد ، حكومت جمهورى اسلامى ايران  در بيشتر طرحهاى خود در شرق كوردستان به ديد امنيتى  ، سياسي  و فشار بر مردم اين  مناطق ساخته است.

 

جمعيت حقوق بشر كوردستان