۶۱ واحد مرغداری شهرستان بیجار در شرق کوردستان در معرض تعطیل شدن

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است،کشتارگاه صنعتی ماهان طیور بیجار با ظرفیت ۲۰۰۰ قطعه در ساعت و با اشتغالزایی ۱۲۰ نفر مستقیم و ۱۵۰ نفر غیر مستقیم و پوشش ۶۱ مرغداری سطح شهرستان بیجار در حال تعطیل شدن است.

جمعی از کارگران این واحدها با ارسال نامه ای به مسئولین جمهوری اسلامی ایران در شهرستان بیجار از جملە فرماندار این شهر،خواستار جلوگیری از تعطیل شدن این واحد تولیدی شدەاند. در نامە آمدە است کە علت اصلی مهاجرت جوانان از بیجار،نبود کار و درآمد است لذا از مسئولین دولتی میخواهیم کە از بسته شدن آخرین محل درآمد در این استان جلوگیری کنند.

لازم بە یادآوریست کە  بعد از تعطیل شدن  بیش از ٥٠ واحد کارخانه سیمان و شهرک صنعتی در سالهای ١٣٨٩ تا ١٣٩٢،با تبلیغات وسیع دولتی کشتارگاه صنعتی طیور ماهان در سال ١٣٩٢ در زمینی به مساحت ١٤ هزار مترمربع کلنگ زنی و در سال  ١٣٩٤،رسما  افتتاح گردید اما

بعد از گذشت کمتر از دو سال این  کشتارگاه با ظرفیت ۲۰۰۰ قطعه در ساعت و با اشتغالزایی ۱۲۰ نفر مستقیم و ۱۵۰ نفر غیر مستقیم و پوشش ۶۱ مرغداری سطح شهرستان در حال تعطیل شدن است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان