۲ فعال کارگری در شرق کوردستان با قید وثیقه آزاد شدند

بە گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان دو تن از فعالین کارگری به نامهای سعید یوزی و صالح امانی پس از ۳۸ روز بازداشت امروز یکشنبه، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ با تودیع وثیقه یکصد میلیون تومانی از زندان آزاد شدند.

سعید یوزی در اسفندماه سال گذشته در شهر کامیاران و صالح امانی در حسن آباد منطقه سنه در شرق کوردستان بازداشت شده بودند.

سعید یوزی در دادگاه از تاسیس سندیکای کارگران مهاجر در جنوب کوردستان دفاع کرد و اظهار داشت که این وظیفه دولت است از حق و حقوق این کارگران در آنجاحمایت کند و اکنون که ما بصورت مستقل چنین کاری انجام دادیم،جرم تلقی نمی شود و این اتهام واهیست.

لازم به ذکر است که  روز ۳۰ فروردین ماه ۹۶ نیز محمدرضا آهنگر یکی دیگر از فعالین کارگری کامیاران پس از برگزاری دادگاه از اتهامات مطروحه تبرئه و  آزاد شد.ایشان در آخرین روزهای اسفندماه ۹۵ در شهر کامیاران در شرق کوردستان بازداشت شده بود. او ۳۵ساله و اهل روستای آسنگران و عضو انجمن کارگران ساختمانی کامیاران است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان