بورجو چلیک نماینده پارلمانی شمال کوردستان در پارلمان ترکیه بازداشت شد

بورجو چلیک نماینده پارلمانی شمال کوردستان در پارلمان ترکیه بازداشت شد
به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، نیروهای امنیتی ترکیه یکی دیگر از اعضای گروه پارلمانی حزب دموکراتیک خلق ها را در شهر موش بازداشت کردند.
بورجو چلیک روز چهارشنبه ۱۹ آپریل، پس از بازداشت به دادگاه منتقل شد و نهایتا با حکم یکی از قضات این دادگاه روانه زندان شد.
در حال حاضر علاوه بر این نماینده ۱۴ تن دیگر از اعضای گروه پارلمانی حزب دموکراتیک خلق ها از جمله صلاح الدین دمیرتاش و فیگن یوکسک داغ نیز در زندان بسر می برند.

اواسط ماه فوریه پارلمان ترکیه با استناد به محکومیت یوکسک داغ از سوی یکی از دادگاه های ترکیه وی را از نمایندگی پارلمان خلع کرد.
خبرگزاری NNS ROJ در گزارشی در این زمینه آورده است، پیش از این حزب دموکراتیک خلق ها در دسامبر سال گذشته با انتشار آماری اعلام کرده بود که نیروهای امنیتی ترکیه از اواسط سال ۲۰۱۵ تا دسامبر ۲۰۱۶ دست کم هشت هزار و ۴۳۲ تن از اعضا و رهبران حزب دموکراتیک خلق ها را بازداشت کرده اند. بیش از دو هزار و ۳۰۰ تن از این افراد را به اتهام هایی چون تلاش برای تجزیه ترکیه و حمایت و ارتباط با حزب کارگران کوردستان به فرمان مقام های قضایی این کشور کماکان در بازداشت موقت بسر می برند.
شایان ذکر است که سال گذشته با تصویب قانون لغو مصونیت قضایی نمایندگان پارلمان ترکیه، مصونیت ۱۳۸ تن از نمایندگان به دلیل پرونده های قضایی در دادگاه های ترکیه لغو شد. از این تعداد ۵۱ نماینده عضو حزب جمهوری خواه خلق، ۵۰ نماینده عضو حزب دموکراتیک خلق ها، ۲۷ نماینده عضو حزب عدالت و توسعه، ۹ نماینده عضو حزب حرکت ملی هستند و یکی از نمایندگان نیز مستقل بوده و عضو هیچ حزبی نیست. نمایندگان عضو حزب دموکراتیک خلق ها با دست کم ۵۱۰ پرونده قضایی که عمدتا مربوط به فعالیت های سیاسی و اظهارات شخصی آنان است بیشتر حجم پرونده های قضایی را به خود اختصاص داده اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان