انفجار مین ٣ قربانی گرفت

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است صبح امروز ۲۹ فروردین۱۳۹۶ شمسی،حسن حمیدی کودک ۱۳ ساله عرب در روستای جلیزی پایین(منطقه دشت عباس)از توابع دهلران در شرق کوردستان بعلت انفجار مین یا خمپاره! از ناحیه شکم و دستها بشدت زخمی شد و در حال حاضر در بیمارستان دهلران بستری میباشد و احتمال اعزام نامبرده به استانهای همجوار وجود دارد.

روز گذشتە ۲٨ فروردین ماە ۱۳۹۶شمسی، حسین حمیدی ١٤ سالە  ساکن ایلام  درپی انفجار شی مشکوک از ناحیە دست مجروح وبەبیمارستان ایلام انتقال دادە شد.

همچنین در منطقه میمک از توابع ایلام در شرق کوردستان انفجار مین باعث قطع پای چپ جوان ٢١ ساله شد که مشغول چرای گوسفندان بود.

بر اساس آمارهای رسمی جمهوری اسلامی ایران  در سال ١٣٩٣،استان‌هاى ایلام با مساحت یک ‌میلیون و ٧٠٠ هزار هکتار، استان کرماشان با مساحت ٦٩١ هزار هکتار، اورمیه با مساحت ٥٩ هزار هکتار و کوردستان با مساحتى به وسعت یک‌هزار و ٥٠٠ هکتار، به ترتیب آلوده‌ترین نقاط آغشته به  مین‌های کاشتەشدە بودند.

بر اساس آمارهای موجود، هم‌اکنون بیش از ٢٠ میلیون مین ضد نفر در مناطق مرزی شرق کوردستان و جنوب کوردستان  (استان‌های کوردستان، اورمیه، کرماشان و ایلام) وجود دارد.

بر طبق آمارهای جمعیت حقوق بشر کوردستان در سال ١٣٩٢ دست‌کم (٢٨ شهروند)،سال ١٣٩٣ (٣٥ شهروند)،سال ١٣٩٤(٢٦  شهروند)و در سال  ١٣٩٥  نیز ٤۹ شهروند کورد قربانی انفجار مین شده‌اند که در میان  قربانیان سال گذشتە ، ۸ کودک و ۳ زن وجود دارند و ۳ کولبر مرزی نیز بر اثر تردد در این مناطق، دچار حادثه‌ی انفجار مین شده اند.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان