اجساد بیش از ۱۶۰۰ ایزدی در شنگال کشف شد.

در پی گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان،مسوولان از کشف گورهای دسته جمعی متعلق به ایزدیان در منطقه شنگال خبر دادند.

مه حما خلیل یکی از  مسوولین دولت عراق در شنگال(جنوب کوردستان) اعلام کرد که در این گورها ۱۶۴۶ جسد پیدا شده و تاکنون توانسته ایم ۳۱ گور را در فاصله زمانی نوامبر ۲۰۱۵ تا ژانویه ۲۰۱۶ که متعلق به مردمان ایزدی میباشد را شناسایی کنیم و پیش بینی میشود تعداد گورهای دسته جمعی افزایش یافته و به ۵۰ گور برسد،فلذا با افزایش این آمارها، تعداد قربانیان اقدامات گروه تروریستی موسوم به دولت اسلامی (داعش)،افزایش خواهد یافت.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان