زير پا نهادن كرامت انسانى در برخورد با مجرمان در شرق كوردستان

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان ، ديروز چهارشنبه ٢٣ فروردين ماه ، سه متهم را در سطح شهر دهلران از شرق كوردستان گردانده شدند . اين متهمين قبل از محاکمه و اثبات جرم در مراجع قضایی توسط نيروى انتظامى در سطح شهر گردانده شد ند. كه موجب بر انگيختن موج نارضايي سازمانهاى حقوق بشرى و عدم خشنودى مردم قرار گرفت.

درمورخ ١٧ ارديبهشت ١٣٩٢ در شهر مريوان نيز ٢ نفر را با لباس زنانه توسط نيروى انتظامى در سطح شهر گرداندند ، كه موجب اعتراض عمومى و زنان فعال حقوق بشرى و با محكوميت سازمانهاى حقوق بشرى روبرو شد و براى همين تنزل مقام انسانى ضمن محكوميت كمپينى نيز از مردان با لباس زنانه در دنياى مجازى به راه انداخته شد .

گرداندن متهمان در حكومت جمهوري اسلامى ايران داراى سابقه طولاني ميباشد و هدف ان مجازات كردن مجرم و سلب اعتماد و رسوايي متهم در جامعه ميباشد كه عكس ان ديده شده و از ميزان جرم و جنايت در جامعه كاسته نشده بلكه روندى روبه رشد داشته است و بر أساس معاهدات حقوق بشرى كه جمهورى اسلامى ايران خود يكى از امضاء كنندگان ان ميباشد ، هيچ كس نبايد تحت مجازات غيرانسانى و يا رفتارى قرار گيرد كه منجر به تنزل مقام انسانى وى شود.

لازم به ذكر است ، جمهوري اسلامى ايران در شرق كوردستان و نيز در كل جغرافياى ايران با اين شيوه ى برخورد با اين ناهنجاريهاى جامعه كه نشان از عدم توازن های اجتماعی باعث اینگونه ناهنجاری ها می شود. جامعه از حیث درآمدها، آگاهی ها، آموزش، سطح فرهنگ دارای تعادل اجتماعی نیست و حكومت شکاف های طبقاتی را به دلایل سیاست های تبعيض آميز و غلط خود در ساختار اقتصادی و سیاسی، شکاف طبقاتی و عدم توازن ها را روز به روز افزایش داده است و این پدیده ها از دل این شکاف ها بیرون می آید. جمهوري اسلامى با اين أهداف ميخواهد روز به روز اراده و مقاومت مردم كوردستان بشكند و بيشتر بر رعب و وحشت مردم بيافزايد تا بتواند سياستهاى خود را در شرق كوردستان به پيش برد .

جمعيت حقوق بشر كوردستان