خطر شکستن سد”داریان”در شرق کوردستان!!!

براساس گزارش رسیده به “جمعیت حقوق بشر کوردستان”،به علت تجمع آب فراوان در پشت سد”داریان”واقع در نزدیکی شهرستان پاوه”شرق کوردستان”،آب به بخشهای کنترل،تاسیسات و سیستمهای این سد نفوذ کرده و طبق خبرهای رسیده، احتمال شکستن سد وجود دارد و این در حالیست که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران از این قضیه آگاه بوده و نمیخواهد اطلاع رسانی درستی به شهروندان این منطقه ارایه دهد.

همچنین آژانس خبری”مهر”اظهار داشته که به مردم منطقه در این خصوص هشدار داده شده و بایستی در آمادگی کامل باشند.

شایان ذکر است که سد (داریان)به منظور نگهداری بخش زیادی از آب رودخانه”سیروان” و انتقال آن به استانهای مرکزی و جنوبی ایران برروی این رودخانه که در نزدیکی مرز میان (شرق و جنوب کوردستان)واقع گردیده،ساخته شده  است.

ساخت این سد بجز تخریب گسترده محیط زیست کوردستان هیچگونه دستاورد مثبتی برای اهالی این منطقه نداشته است.

در حال حاضر بیش از ۱۰۰ سد در شرق کوردستان ساخته شده و یا درحال اتمام میباشد اما بااین اوصاف مردم کوردستان در فصل گرم سال همچنان با کمبود و یا نبود آب! مواجه هستند.

ساخت این سد علیرغم نارضایتی مدافعان محیط زیست و مردم منطقه،۷ سال بطول انجامید و آبگیری آن از سال گذشته آغاز شده است.

ارتفاع سد ۱۵۵ متر و طول آن نزدیک به ۳۰ کیلومتر میباشد که درصورت شکستن آن فاجعه ای عظیم رخ میدهد و دهها روستا زیر آب رفته و همچنین باعث شکستن سد”هیرو” که در امتداد مسیر آب قرار دارد! و خطری جدی برای سد”دربندیخان”در (جنوب کوردستان)خواهد بود.

عدم تدبیر و نقشه ای صحیح در اجرای پروژه ها و فساد و دزدی در خرید وسایل ضروری مورد نیاز از سوی مسوولین نظام جمهوری اسلامی ایران تخریب و ویرانی این سدها و سدهای مشابه و فاجعه زیست محیطی و انسانی را در پی خواهد داشت.

 

“جمعیت حقوق بشر کوردستان”