چهارده سال از حبس مصطفي سليمى محكوم به اعدام گذشت

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان ، مصطفي سليمى زندانى سياسي كورد أهل شهر سقز از شرق كوردستان و پيمان كار شركت گاز بوده كه  در مورخ ١٧ فروردين ١٣٨٢شمسي به اتهاماتى چون محاربه ، و عضويت در احزاب مخالف توسط “قاضى گودينى” محاكمه و به إعدام محكوم شد ، نامبرده كه پانزدهمين سال حبس خود را آغاز كرده ، سال گذشته از زندان سقز به زندان مركزى سنندج  انتقال داده شد ، اين امر مشكلات عديده اى را براى وى و خانواده او بوجود آورده است ، گفتنى است دليل تبعيد آقاى سليمى ” مدت زياد حبس تحمل شده ” عنوان گرديده ، كه طبق منبع مطلع در اين مورد مسئولان قضائي محلى توضيح داده اند : آقاى رستگارى رئيس حفاظت اداره كل ( زندانهاى سنندج) مخالف نگهدارى نامبرده در زندان سقز است وگرنه به گفته ى قاضى ناظر بر زندان ، از نظر قضائي مشكلي وجود ندارد كه وى در زندان سقز باشد.

طبق گزارش رسيده ، پيگيريهاى مصطفي سليمى بدون پاسخ مانده و به دليل انتقالش به زندان سنندج در وصعيت بدى قرار گرفته ، و در هنگام انتقال اجازه  نداده اند وسايل شخصى خود را ببرد و با مشكلات زيادى روبرو شده  و از سوى ديگر خانواده نامبرده در يكى از روستاهاى سقز سكونت دارند ،كه به دليل مشكلات مادى كه با ان روبرو هستند توان ملاقات با وى را نداشته كه اين عدم ملاقات باعث شده فرزند پسر او دچار افسردگى شود. اين زندانى سياسي در مدت چهارده سال گذشته چندين بار در اعتراض به  ناعادلانه بودن حكمش دست به اعتصاب غذا زده است.

لازم به ذكر است ، مصطفی سلیمی هم اکنون در زندان شهر سنندج بسر میبرد و در مدت چهارده سال گذشته چندين بار در اعتراض به ناعادلانه بودن حكمش دست به اعتصاب غذا زده است ، و به دلیل قطعیت حکم و ناکام ماندن تلاشها برای لغو این حکم در طول سالهای گذشته هر لحظه احتمال اجرای حکم اعدام وی وجود دارد.

 

جمعيت حقوق بشر كوردستان