انفجار مین باز هم در شرق کوردستان قربانی گرفت

انفجار مین باز هم در شرق کوردستان قربانی گرفت

طبق گزارش رسیده به”جمعیت حقوق بشر کردستان”،سه شنبه ۱۵ فروردین ماه ۱۳۹۶ شمسی،ساعت ۸ بعدازظهر،”محمد شکری” ۴۶ ساله،اهل روستای”شوشمی” از توابع شهرستان نوسود”شرق کوردستان”،بر اثر انفجار مین بجا مانده از جنگ ایران و عراق،از ناحیه پا دچار مجروحیت شدید شد که متاسفانه باعث قطع مچ پای نامبرده گردید.

در همین هفتە انفجار مین در نزدیکی بانه در شرق کوردستان نیز، باعث قطع پای شهروند کورد بنام “اسماعیل عزیزیان” گردید.

شایان ذکر است که در مرزهای شرق ـ جنوب و شرق ـ شمال کوردستان میلیونها “مین” کاشتە شدە و هر روزه شاهد کشتەشدن و قطع عضو افراد و همچنین تلف شدن حیوانات اهالی این مناطق کوردستان هستیم.