تجمع اعتراضی اهالی روستای برقلعه ی مریوان

تجمع اعتراضی اهالی روستای برقلعه ی مریوان

بنا به گزارشات رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، امروز چهارشنبه ۱۶فروردین ۱۳۹۶ جمعی از اهالی روستای برقلعه از توابع دهستان سرکل مریوان، در تجمعی اعتراضی نسبت به وضعیت غیر استاندارد ۳راهی این روستا، خواستار بهبود وضعیت عبور و مرور مردم از طریق ایجاد تقاطع روگذر، زیرگذر و یا ساخت میدان، شدند تا بدینوسیله از وقوع تصادفات و ایجاد ترافیک، جلوگیری شود.
روستای برقلعه، از لحاظ اداری به دهستان سرکل وصل گردیده و بنا به آمار سال ۱۳۸۵، دارای ۷۶ خانوار بوده و۳۱۰ نفر در آنجا ساکن بوده اند.
لازم با ذکر است که بیشتر راههای ارتباطی خصوصا راههای مابین روستایی در شرق کوردستان، جهت تردد مساعد نبوده و جمهوری اسلامی ایران نیز هیچ بودجه ای را جهت بازسازی به آن مناطق اختصاص نداده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان