نارضایتی فعالان محیط زیست نسبت به عملکرد شهرداری بوکان

نارضایتی فعالان محیط زیست نسبت به عملکرد شهرداری بوکان

بنا به گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، امروز ۳شنبه ۱۵ فروردین، فعالان محیط زیست شهرستان بوکان در شرق کوردستان، با صدور بیانیه ای عملکرد و رفتارهای ضد زیستی شهرداری این شهر را محکوم کردند و از عموم مردم خواستند در مورد فعالیتهای ضد زیست محیطی شهرداری هوشیار و آگاه باشند.
شهرداری و شورای شهر بوکان، در چند سال گذشته به بهانه ی ساخت پلهای زیرگذر و روگذر میدان کلتپه(معلم)و خیابان وحدت، و آسفالت خیابان اصلی وهمچنین ایجاد پاساژ در میدان فرمانداری و پارک ملت که تابه حال همگی نیمه کاره مانده اند، اقدام به ویرانکاری و قطع درختان و پایین آوردن سطح فضای سبز شهری نموده که تاکنون چندین بار با نارضایتی فعالین محیط زیست و اهالی این شهرستان روبرو گشته است.
شهرداری و شورای شهر بوکان در این دوره بدست افراد ناوارد و نامسئول که هریک از آنان خودرا از بقیه عاقلتر میداند و حاضر به سازگاری با همدیگر میباشند، افتاده است.
کشمکش و جدل شورای شهر با یکدیگر و همچنین تقابل با فرماندار و نماینده ی مجلس این شهر، علت کاهش خدمات و ناخشنودی طیفهای گوناگون این شهر میباشد.
میزان فضای سبز بوکان خیلی از میزان استاندارد جهانی پایینتر بوده و به لطف شورای فاسد و ناآگاه نیز، کمتر وکمتر شده است.
هفته ی گذشته مردم ناراضی بوکان در جلو ساختمان شهرداری و شورای این شهر تجمع کرده بودند که منجر به درگیری شد و همچنین در ماه گذشته نیز تجمعی به همین منظور برگذار شده بود.

لازم به ذکر است که شورای شهر و روستاهای شرق کوردستان در سیستم حکومتی جمهوری اسلامی ایران ، تنها جایی است که میتوان در آن به مقداری اندک به شهر و روستاها خدمت کرد که آنهم با دستکاری های شورای نگهبان، نیروهای امنیتی، نماینده ی شهرها در مجلس و فرماندار در وضعیت انتخابات، از ورود افراد آگاه، دلسوز و محبوب مردم به این مسند جلوگیری کرده، تا نتوانند به شهر و خلق خود خدمت کنند و در عوض راه را برای ورود افراد بسیجی و نامستقل به این ادارات باز کرده است که به نوبه ی خود باعث تخریب و ویران گشتن زیست محیط کوردستان شده اند.

“جمعیت حقوق بشر کوردستان”