زباله های شهرستان مریوان در شرق کوردستان پس از گذشت ۵ روز،جمع آوری نشده اند

زباله های شهرستان مریوان در شرق کوردستان پس از گذشت ۵ روز،جمع آوری نشده اند

طبق گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان ،چند ماهیست که تعیین محل دفن زباله در شهر “مریوان”،به یکی از اصلی ترین و اساسی ترین مشکل این شهر تبدیل شده و این معظل زیست محیطی نه تنها ظاهر شهر را بهم ریخته! بلکه باعث آلودگی و مشکلات عدیده ای برای مردم این منطقه شده است.

شایان ذکر است که نبود پروژه ها و اصول شهرسازی مناسب جهت تعیین محلهای مناسب جمع آوری زباله،باعث اعتراضات گسترده چه در روستاهای تابعه و چه در درون شهر مریوان شده است.

بیشتر روستاها اجازه دفن زباله در نزدیک محل زندگی خود را نمیدهند،روستای “اسرآوا”از جمله روستاهاییست که به این قضیه معترض بوده و اجازه نداده زباله ها که منشا بیماریهای عفونی و مشکلات زیست محیطی میباشند، بدون راه حل منطقی و کارشناسانه در اطراف روستایشان دفن شود.

یکی از روشهای معمول برای کاهش این مشکلات،ایحاد کارگاههای بازیافت زباله میباشد که متاسفانه شهرداری،اداره محیط زیست و ارگانهای وابسته به دولت جمهوری اسلامی،در این خصوص هیچگونه اقدام مثبتی انجام نداده اند.

متاسفانه با شروع فصل گرما در  شرق کوردستان هم جنگلها و مراتع هدف آتش سوزیهای عمدی و تخریب قرارمیگیرند و هم با احداث “سد”، باعث دگرگونی جغرافیای منطقه و تخریب گسترده محیط زیست کوردستان،میشوند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان