زندانی کورد در شرق کوردستان پس از ۷ سال بلاتکلیفی،به اعدام محکوم گردید.

زندانی کورد در شرق کوردستان پس از ۷ سال بلاتکلیفی،به اعدام محکوم گردید

طبق گزارش رسیده به “جمعیت حقوق بشر کوردستان”،”شورش مرادی” فرزند احمد،که از سال ۸۷،در زندان مرکزی “سنه”در شرق کوردستان بسر میبرد،با توجه به “علم قاضی”و به اتهام قتل و سرقت مسلحانه،به اعدام محکوم شد.

شایان ذکر است که شعبه یکم دادگاه کیفری سنندج، نامبرده را به قصاص نفس،۱۵ سال حبس و برگشت اموال،محکوم کرده بود.

جای بسی تامل است که حکم اعدام این جوان،تنها استناد به “علم قاضی”بوده،یعنی قاضی بدون شهود و دلایل کافی و تنها از روی یقین و اطمینان شخصی و علم خود ،قادر به انتصاب و یا عدم انتصاب “جرم” به متهم میباشد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان