“مین، اینبار نیز در شرق کردستان، قربانی گرفت”

“مین، اینبار نیز در شرق کردستان، قربانی گرفت”

بنا به گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، دیروز یکشنبه ۱۳ فروردین، یکی از مینهای بجا مانده از جنگ ایران و عراق در نزدیکی روستای “که وپیچ” منفجر شد و کە منجر بە از دست دادن یکی از پاهای یک شهروند ۲۹ ساله ی کورد اهل روستای “مه نیجه لان”از توابع شهرستان بانه بنام ” اسماعیل عزیزیان “گردید.
بعد از این رویداد نامبرده به بیمارستان صلاح الدین ایوبی بانه انتقال داده شد و قرار است تحت جراحی قرار گیرد.
گفته میشود که این شهروند کورد جهت تفریح به آن منطقه رفته است.
روز ۱۳ فروردین هرسال که به سیزده به در معروف است، یکی از رسم های فرهنگی کوردها و ایرانیان می باشد که در این روز، مردم از خانه هایشان بیرون آمده و این روز را در کوه و دشت بسر میبرند و بدینصورت بار دیگر ارادت خودرا به زمین نشان میدهند.
شایان ذکر است که در مدت ۸ساله ی جنگ ایران و عراق، میلیونها مین از سوی هردو دولت در مرزهای مابینشان کاشته شده اند و بعد از اتمام جنگ نیز، به بهانه ی وجود نیروهای کوردی، برداشته نشده اند و سالیانه جان دهها نفر را گرفته و دهها نقص عضو را برجای می گذارند.

“جمعیت حقوق بشر کوردستان”