شهروندان بوکان در شرق کوردستان در مقابل شهرداری وشورای این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند

طبق گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، روز ۱۰ فروردین ۱۳۹۶ شمسی،مردم شهر بوکان بعلت وضعیت بغرنج خیابان اصلی این شهر و نبود امکانات و پروژه های عمرانی و همچنین نیمه تمام رها کردن پروژه ها ودر مجموع به عملکرد شهرداری و شورای شهر بوکان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

شایان ذکر است که شهرداری و شورای شهر،در تغییر و تخریب بخشی از پارک ملت و پل واقع در خیابان وحدت و گل تپه،مسوول بوده و دراین قبال باید به مردم شهر “بوکان”در شرق کوردستان،پاسخگو باشند. در ادامه گزارش آمده است،معترضان خواستار استعفای شهردار و اعضای شورای شهر و پاسخگویی به خواسته هایشان،شدند.

در پی این اعتراضات،سعدی رادمنش”شهردار بوکان”در صدد گفتگو با معترضان برآمد،اما هربار با قطع سخنانش از جانب مردم روبرو شد،تا جایی که باهجوم مردم و هل دادن ایشان و همکارانش به داخل شهرداری و شکستن بخشی از شیشه های آن سازمان،و پرتاب کردن تخم مرغ به سمت “شورای شهر”،منجر شد.

باید خاطر نشان کرد که شهروندان بوکانی یک ماه پیش نیز،نارضایتی خود را اعلام کرده بودند که با وعده بررسی و حل مشکلات از جانب مسوولین روبرو شدند. جای بسی شگفتیست که “سعدی رادمنش”،مدت ۳ ماه است در شهرداری بوکان،بعنوان شهردار مشغول به کار میباشد و این در حالیست که ۲ ماه دیگر مجددا انتخاب شهردار جدید از طرف شورای شهر انجام میشود.

سازمانها و نهادهای دولتی و مدنی در “شرق کوردستان”،تحت کنترل و نظارت دولت میباشد،فلذا به جای رفع مشکلات و گرفتاریهای شهروندان و ریشه یابی اعتراضات!و تنش زدایی از منطقه،مدام در اندیشه تفرقه افکنی،سرکوب و غارت عظیم ثروت مردم ایران و بخصوص شهروندان در”شرق کوردستان”،میباشد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان