حکم ۳ سال زندان برای یک نویسنده ی کورد در اورمیه

حکم ۳ سال زندان برای یک نویسنده ی کورد در اورمیه

بنا به گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، چهارشنبه ۹ فروردین ماه ۹۶ “علی بدرخانی” نویسنده و دانشجوی محروم از تحصیل کورد، جهت اجرای حکم ۳ سال حبس، بازداشت و به زندان مرکزی اورمیه انتقال داده شد.
این نویسنده ی کورد، پیشتر در سال ۹۳ توسط نیروهای اطلاعات اورمیه دستگیر و بمدت ۲۰ روز در سلولهای آن اداره تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفته بود. نامبرده بعد از ۲ ماه با گذاشتن وثیقه بصورت موقت آزاد شده بود.
دادگاه ایشان در شعبه ی ۲ دادگاه انقلاب اورمیه برگزار و برای وی حکم ۵ سال حبس صادر شد که بعد از اعتراض، در شعبه ی ۱۰ دادگاه تجدید نظر اورمیه به ۳ سال کاهش یافت.

“علی بدرخانی” از خانواده ی نامی کورد “بدرخان” میباشد که بر اثر ظلم و ستم حکومت بعث عراقی به ایران پناهنده شده بودند و دارای تابعیت ( عراقی – ایرانی ) میباشد.
نامبرده دانشجوی فوق لیسانس دانشگاه تهران بود که در سال ۹۳ بعلت فعالیتهای فرهنگی ، مدنی و ستاره دار شدن از دانشگاه اخراج و از تحصیل محروم گردید.

علی بدرخانی نویسنده بوده و کتابهایی چون (گفتگوی اندیشه _ ترکیه،دموکراسی و کردها _ پناهنده ی عشق _ مجموعه حکایات و افسانه های کوردی) از نوشته های وی میباشند.

“جمعیت حقوق بشر کوردستان”