بازداشت دو شهروند بوکانی در”شرق کوردستان”توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران

بازداشت دو شهروند بوکانی در”شرق کوردستان”توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران
طبق گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان, دوشنبه ۷ فروردین ماه ۱۳۹۵ شمسی, دو شهروند کورد اهل “بوکان”در شرق کوردستان با اسامی “سعید رشیدزاده” ۲۶ ساله و “آمانج قربانی” ۲۹ ساله, به دلایل نامعلومی توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

بازداشتهای خودسرانه دولت ایران حد ومرزی نمیشناسد,اقشار مختلف جامعه ایران از جمله, روزنامه نگاران, دگراندیشان, وکلا, دانشجویان, فعالان سیاسی و مدنی و….. هر روز با این قضیه روبرو گشته و آزادیهای فردی و اجتماعی روز به روز به حاشیه رانده میشود.
این درحالیست که جوامع حقوق بشری, بارها نسبت به نقض آشکار حقوق بشر در ایران, به جمهوری اسلامی, هشدار داده اند.

“جمعیت حقوق بشر کوردستان”