“زخمی شدن کولبر کورد در سردشت”

“زخمی شدن کولبر کورد در سردشت”

بنا به گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، دیروز ۴شنبه ۹ فروردین در منطقه ی آلان سردشت، نیروهای هنگ مرزی جمهوری اسلامی ایران به روی یک کولبر کورد آتش گشودند که در نتیجه به سختی زخمی شد.
“امید گوهری” ۲۶ ساله و متاهل، غروب دیروز از سوی نیروهای هنگ مرزی مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به بیمارستان سردشت انتقال داده شد ولی بعلت وخامت وضعیتش روانه ی یکی از بیمارستانهای شهر اورمیه گردید.
نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران، روزانه به بهانه ی حمل کالاهای قاچاق به کولبران کورد تیراندازی میکنند و در این بین تعداد زیادی از کولبران کشته و یا زخمی میشوند و این در حالیست که سیاستهای تبعیض حکومتی و فشارهای اقتصادی در شرق کوردستان به نحوی است که کوردهای مناطق مرزی برای تامین امرار معاش راهی به جز کولبری ندارند.

شایان ذکر است که در سال گذشته در همین منطقه ۱۸ نفر از کولبران کورد با تیراندازی مستقیم نیروهای مرزی کشته و یا زخمی گشته اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان