مأموريت گزارشگر ويژه حقوق بشر ايران تمديد شد

مأموريت گزارشگر ويژه حقوق بشر ايران تمديد شد طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان، روز جمعه ٤ فروردين ماه سال ١٣٩٦ بر خلاف خوسته هاى جمهورى اسلامى ايران ، شوراى حقوق بشر سازمان ملل با رأى مثبت به قتعنامه اى كه توسط كشورهاى سوئد ، امريكا ، مقدونيه و مولداوى تنظيم شده بود مأموريت عاصمه جهانگير ، گزارشگر ويژه حقوق بشر در ايران را تمديد كرد. پيش از نشست شوراى حقوق بشر سازمان ملل ، ٤١ سازمان در بيانيه اى مشتركى خواستار تمديد مأموريت گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل در أمور ايران شده بودند. به نقل از خبر ، نماينده جمهورى اسلامى ايران همچون گذشته اين انتصاب گزارشگر ويژه حقوق بشر براى ايران را سياسي و گزينشي خوانده با توجه به اينكه ايران يكى از كشورهايست كه بيشترين آمار اعدام و اعدام زير سن قانونى در ان اجرا ميشود. عاصمه جهانگير سال گذشته جانشين احمد شهيد گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در أمور ايران شد. وى در نخستين گزارش خود ، بهبود در كارنامه حقوق بشر ايران حاصل نشده و محدوديت ازادى بيان و تبعيض عليه زنان و ديگر مليتها و اقليتهاى دينى همچنان ادامه دارد و مقامات جمهور اسلامى ايران نتوانسته اند به گزارش او ايراد مستندى وارد كنند جمعيت حقوق بشر كوردستان