قتل يك جوان در مراسم نوروز شهر آمد

قتل يك جوان در مراسم نوروز شهر آمد

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان ، در روز ٢١ مارس ٢٠١٧ ميلادى كه مصادف با اولين روز مراسم نوروز در شهر آمد از شمال كوردستان بود ، مرد جوانى به نام كمال كوركوت اهل شهر ملاتيه كه براى شركت در مراسم نوروز به شهر آمد رفته بود مورد هدف نيروهاى پليس قرار گرفت و جان خود را از دست داد.

به نقل از شواهد عينى نامبرده مي خواست نيمه برهنه وارد مراسم نوروز شود كه با مخالفت نيروهاى پليس تركيه مواجه و تحت محاصره قرار گرفته و زخمى مى شود كه پس از انتقال به بيمارستان جان خود را از دست ميدهد

به نقل از خانواده ى نامبرده ، كمال دانشجوى رشته ى هنرهاى زيبا در دانشگاه اينونو بوده است

عثمان بايدمير سخنگوى حزب دموكراتيك خلقها در يك نشست خبرى به قتل اين جوان توسط نيروهاى پليس تركيه اشاره كرد و گفت : او در فاصله سيصد مترى از محل برگزارى مراسم كشته شده و اين يك جنايت عامدانه بوده و عاملان ان بايد دستگير شوند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان