ريزش بهمن جان چهار كولبر ديگر را گرفت

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان ، روز چهارشنبه دومين روز از سال ١٣٩٦ شمسي ، چهار كولبه ر بر اثر ريزش بهمن در نواحى شهر خوى از شرق كوردستان جان خود را از دست دادند. تا لحظه انتشار اين خبر اجساد سه تن از كولبران پيدا شده و به بيمارستان شهر خوى از شرق كوردستان انتقال داده شده و هر چند تلاش براى يافتن جسد اخرين كولبه ر جانباخته ادامه داشته ولي هنوز هيچ ردى از اين جسد يافت نشده است. لازم به ذكر است كه ، ملت كورد در شرق كوردستان به دليل شرايط بد اقتصادى و بيكارى ، شهروندان براى امرار معاش روزانه خود مجبور به اين شغل پر مخاطره كولبرى در مرزهاى كوردستان شده اند ، هر چند كه كشورهاى اشغالگر كوردستان كولبران را تحت نامهاى ضربه به اقتصاد و توليد كشور هدف تيراندازى مستقيم نيروهاى نظامى خود قرارميدهند و يا در پي تعقيب و گريز نيروهاى اشغالگر ، قربانى “ريزش بهمن ، غرق شدن ،پرتاب شدن از ارتفاعات كوه ها ميشوند.
جمعيت حقوق بشر كوردستان