بازداشت و انتقال فعالان محیط زیست مریوانی بە مکانی نامعلوم

بە گزارش جمعیت حقوق بشرکوردستان،نیروهای امنیتی در شهر مریوان در شرق کوردستان، در جریان دستگیری‌های گسترده در روز گذشته، دستکم بیست تن را بازداشت کردەاند، که تعدادی از آنها از اعضای شوراهای روستاها و نهادهای محیط زیست این شهر میباشند.
به نقل از خبرگزاری فرات ،تعدادی از این فعالین محیط ‌زیست، طی چند روز گذشته، نسبت به محل دفن زباله‌های مریوان اعتراض کرده بودند.
آنها پس از دعوت به نشستی از سوی فرماندار، صبح روز گذشته، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند.
 
مردم این منطقه اعلام کردند که از انتقال زباله‌ به این منطقه گردشگری ممانعت به عمل خواهند آورد.
 
اسامی بازداشت‌شدەها بە نقل از منابع محلی و بر اساس گزارش این خبرگزاری به شرح زیر است:
١_ ماموستا صلاح الدین دژاک
 
٢_ ادریس راوند
 
٣_ کریم راوند
 
۴_ رحیم راوند
 
۵_ فائق رانین
 
۶_ احمد رانین
 
٧_ خلیفە جلال راوش
 
٨_ فائق راوش
 
٩_ حاجی فائق باتکاک، عضو شورای روستای کانی کوزلە
 
١٠_ شریف دادە، عضو شورای روستای ماسیدر
 
١١_ شهرام رانین، کارمند ادارە محیط زیست
 
١٢_ مظهر معینی، کارمند ادارە محیط زیست
جمعیت حقوق بشر کوردستان