تهدید و ضرب وشتم خانواده ی زندانی سیاسی کورد توسط لباس شخصیهای جمهوری اسلامی

بنا به اخبار رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، شب چهارشنبه بیست و پنجم اسفندماه، نیروهای لباس شخصی جمهوری اسلامی به همراهی شخصی بنام عباس غلامی معروف به عباس لک، باهجوم به منزل «افشین سهراب زاده» زندانی سیاسی کورد و تفتیش خانه، باعث زخمی شدن مادر این زندانی کورد از ناحیه ی سر گردید و همچنین برادر نامبرده نیز مورد ضرب و شتم قرار گرفت و به ایشان گفته شد درصورت عدم همکاری، خانه را به آتش خواهند کشید.

خانواده ی نامبرده جهت دادخواهی و تنظیم شکایت به نیروی انتظامی مراجعه نموده اند ولی نیروی انتظامی به بهانه ی اینکه توان مقابله با این نیرو را ندارند و این نیرو فراتر از اختیارات قانونیشانمی باشد، درخواست شکایت خانواده ی این زندانی سیاسی کورد را رد کرده اند.

شایان ذکر است که افشین سهراب زاده بیشتر از ۷ سال در سختترین شرایط و زیر دشوارترین شکنجه ها در زندان بوده است که مدتی پیش بعلت وضعیت جسمانی و عود بیماری سرطان با کفالت از زندان به شیوه ی موقت از زندان مرخص گردید و بناچار از ایران خارج و پناهنده شد.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان