حلبچه ، ژنوسايد يك ملت و سكوت جهان

حلبچه ، ژنوسايد خلقى و سكوت جهان

در ١٦ مارس ١٩٨٨ميلادى ، حكومت بعث عراق به رياست صدام حسين ، با هدف تداوم نسل كشي و انفال ملت كورد در جنوب كوردستان و هشدارى هم براى حكومت جمهورى اسلامى ايران ، توسط علي حسن مجيد دستور بمباران شيميايي “حلبچه شاره زور” در جنوب كوردستان را صادر كرد و در اين حمله ضد بشرى بيش از پنج هزار غير نظامى و شهروند بي دفاع حلبچه و روستاهاى اطراف ان توسط بمب هاى شيميايي هواپيماهاى رژيم عراق كشته و بيش از هزاران نَفَر را مجروح كرد كه هنوز نيز از پيامدهاى اين جنايت با مرگ دست و پنجه نرم ميكنند و با انواع بيماريهاى تنفسي ، پوستى و خومى دست به گريبانند .

جمعيت حقوق بشر كوردستان ضمن محكوم كردن اين جنايت كه همچون لكه ننگى بر پيكره ى جامعه بين المللي مانده است ،ضمن انتقاد از حكومت كنونى عراق و همچنين حكومت فدرال كوردستان به دليل بي توجهى در رابطه با به رسميت شناساندن اين رويداد تلخ كه با بی‌توجهی جامعه جهانی و سازمان ملل متحد، کمتر جایی در رسانه‌ها و افکار عمومی بین‌المللی یافت تا این جنایت نیز در کنار دیگر جنایت‌های رژیم بعث نادیده انگاشته شود. ما از جامعه بين الملل و سازمانهاى حقوق بشرى كه با فعاليت تأثير گذار خود بر أفكار عمومى جهان ، خواستار به رسميت شناساندن اين جنايت ضد بشرى به ژنوسايد هستيم ، همچنين از كشورها و قدرتهاى جهانى كه مستقيم يا غير مستقيم در اين جنايت دست داشته و هنوز پس از گذشت ٢٩ سال از اين فاجعه , اماده نيستند مسئوليت انسانى خود را در قبال مظلوميت اين ملت بپزيرند ، با همكارى خود براى به رسميت شناختن اين فاجعه بشرى و مجازات متهمين اصلي اين جنايت عليه بشريت شايد بتواند مرهمى بر گوشه ى كوچكى از زخمها و رنج يك ملت شود.

ما همچون جمعيت حقوق بشر كوردستان ، اين سكوت جامعه بين المللي و دادگاه لاهه در رابطه با ژنوسايد حلبچه ، باعث وقوع فاجعه اى ديگر به مراتب بيشتر در شنگال شد ، و ادعاى حقوق بشرى و دلسوزى جامعه بين الملل، بيشتر ملت كورد را به گمان مياندازد ، بر همين اساس لازم است كه از نسل كشي و اسيميلاسيون ملت كورد جلوگيرى به عمل آورند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان