” دستگیری رییس جمعیت حقوق بشرIHD در شمال کوردستان “

” دستگیری رییس جمعیت حقوق بشرIHD در شمال کوردستان ”

بنا بە اخبار رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، صبح امروز چهارشنبه ۱۵ مارس ۲۰۱۷ برابر با ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ (راجی بیلیجی) رییس جمعیت حقوق بشر ئامه د(دیاربکر) توسط پلیس ترکیه در خانه ی خود بازداشت و کامپیوتر و برخی از وسایل شخصی اش مصادره گردید.

شایان ذکر است که اکنون دولت ترکیه، به بزرگترین زندان برای سیاستمداران وفعالان حقوق بشر وروزنامه نگاران تبدیل گشته بطوریکه بنا به گفته ی نهادهای بین المللی و حقوق بشری، بزرگترین و خطرناکترین کشوری است که هرگونه صدای آزاد و منتقدی را درخود خفه می کند.

حکومت AKP با بستن و توقیف کردن همه ی روزنامه ها، سایتها و تلویزیونهای منتقد سیاستهای دولت، به کشوری میلیتاریستی و همچنین به بزرگترین حامی ترور و ترس و شکنجه تبدیل گشته واکنون نیز در نظر دارد که همه ی نهادها و مراکز سیاسی و دیپلوماسی را کنترل نماید و در همین راستا سیستم حاکمیت را از پارلمانی به رئاسی در جهت ازدیاد اختیارات رجب طیب اردوغان تغییر دهد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان