“سیاست فقیر نگە داشتن شهروندان در شرق کوردستان”

“سیاست فقیر نگە داشتن شهروندان در شرق کوردستان”

طبق گزارشی کە مرکز آمار ایران در مورد نیروی کار زمستان امسال منتشر کرده، بالاترین نرخ بیکاری به ترتیب متعلق به استان های کرماشان با ۲۴.۴% و در ردەی سوم استان سنە با ۲۰.۵%می باشد.

نرخ بیکاری یکی از شاخص های ارزیابی وضعیت اقتصادی کشورها محسوب می شود و این طرح به منظور برآورد شاخص های نیروی کار به صورت فصلی و سالانه و همچنین تغییرات آن در کل کشور، نقاط شهری، روستایی وتغییرات سالانه استان ها اجرا می شود.

نرخ بیکاری سنە در پاییز امسال ۱۶% و این نرخ در زمستان ۹۴، ۲۱.۲%که بازهم در این فصل سال گذشته سومین استان بیکار کشور بوده است.

این آمارها نشان می دهد که نرخ بیکاری در استان سنە در زمستان امسال نسبت به فصل گذشته افزایش داشته ولی نسبت به فصل مشابه آن در سال ۹۴ کاهش داشته است.

براساس همین آمار نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت اقتصادی) سنە در زمستان امسال ۴۲.۱% می باشد که این میزان در زمستان سال گذشته ۴۱.۲% بوده است.

افزایش میزان بیکاری در استان سنە در شرایطی به این میزان افزایش یافته است که بر اساس آمارهای رسمی اعلام شده بیش از 50 درصد از واحدهای تولیدی و صنعتی در این استان تعطیل شده اند.

چندی قبل سید احسن علوی نماینده ی مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی میزان بیکاری در استان سنە را رقمی بیش از 25 درصد عنوان کرد.

یکی دیگر از نمایندگان انتصابی جمهوری اسلامی ایران برای شرق کوردستان در مجلس شورای اسلامی در جریان سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کوردستان طی هفته گذشته اعلام کرد که استان سنە 12 هزار فارغ التحصیل بیکاری مرتبط به رشته های فناوری اطلاعات دارد.

رقم واقعی میزان بیکاری در شرق کوردستان، همواره بیشتر است.مراکز امار گیری دولتی این رقم را کمتر اعلام کرده و بسیاری از کارشناسان بر این باورند کە این رقم بالاتر از انچە است کە مراکز امارگیری دولتی اعلام میکنند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان