سردشت / كشته شدن يك كولبرتوسط نيروهاى انتظامى جمهورى اسلامى ايران

طبق گزارشي كه به دست جمعيت حقوق بشر كوردستان رسيده: در هفته ى گذشته در نواحى شهر سردشت شرق كوردستان با شليك مستقيم نيروهاى انتظامى جمهورى اسلامى ايران يك كولبر جانش را ازدست داد.

به نقل از گزارش، جوانى به نام «آكو داوته» اهل روستاى «بيتوش» از توابع سردشت با شليك مستقيم نيروهاى انتظامى جمهورى اسلامى ايران در شرق كوردستان جان خود را از دست داد و در يك رويداد مشابه ديگر در هفته گذشته يك كولبر به‌سختی زخمى شد.

با اين رويداد و حوادث ناگوارى كه روزانه در مناطق مرزى شرق و شمال كوردستان، شرق و جنوب كوردستان، براى مردم اين نواحى كه به‌ناچار و فقط براى امرارمعاش روزانه خود و در مقابل دستمزدى ناچيز اقدام به حمل بار سنگين از بخش‌های ديگر كوردستان به شرق كوردستان می‌شوند كه در اين راستا مورد هدف تيراندازى مستقيم و يا بازداشت و مصادره كالا توسط نيروهاى نظامى جمهورى اسلامى ايران قرار می‌گیرند

 

جمعيت حقوق بشر كوردستان