انفجار گلوله خمپاره بجا مانده از رزمایش سپاه مرگ یک روستایی را در پی داشت

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: جمعه۱۳ اسفند ماه سال جاری یکی از اهالی روستای زوباران از توابع بخش باجگیران قوچان در اطراف روستا با گلوله ای عمل نکرده از رزمایش سپاه  مواجه شده و گلوله منفجر می شود.

گفته شده است، این انفجار موجب مصدومیت این فرد شده که پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داده است.

لازم به یادآوری است؛ دراوایل اسفند ماه امسال دراین منطقه رزمایشی از طرف سپاه برگزارشد که این گلوله از این رزمایش بجا مانده وباعث کشته شدن این فرد شده است.محل حادثه روستای زوباران در ناحیه باجگیران ونزدیک مرز ترکمنستان است.

لازم به ذکر است درپایان هررزمایش ویا مانور جنگی یگان عمل کننده موظف به اجرای عملیات دشتبان برای پاکسازی منطقه مانور است که طبق معمول این کار انجام نشده است وباعث این فاجعه شده است.

بخش باجگیران شامل دهستان دولتخانه و شهر باجگیران، بیش از ده هزار نفر جمعیت دارد در ۷۸ کیلومتری شمال شهر قوچان واقع شده است. شهرستان قوچان بر اساس سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۱۸۶۰۰۰ نفر جمعیت دارد که هشتاد و سه هزار نفر آنان در روستاها و بقیه در شهر زندگی می کنند. بیشتر ساکنان قوچان کورد هستند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان