انتقال دو زندانى محكوم به اعدام به سلولهاى انفرادى

انتقال دو زندانى محكوم به اعدام به سلولهاى انفرادى

طبق گزارشي كه به دست جمعيت حقوق بشر كوردستان رسيده ، امروز جمعه سيزدهم اسفندماه ١٣٩٥ شمسي دو زندانى كورد در زندان شهر اروميه در شرق كوردستان براى إجراى حكم اعدام از بند ١٥ زندان مركزى به سلولهاى انفرادى منتقل شدند.

به نقل از گزارش ، اين دو زندانى به نامهاى ناجى جوان و محرم عشقى اهل روستايي از توابع شهر اروميه از شرق كوردستان هستند و به اتهام مربوط به مواد مخدر در سال ١٣٩٢ شمسي محكوم به اعدام شدند

جمعيت حقوق بشر كوردستان