كشته شدن كاسب كارهـاى شهـرستان نوسود توسط نيروهـاى امنيتى جمهـورى اسلامى ايران

كشته شدن كاسب كارهـاى شهـرستان نوسود
توسط نيروهـاى امنيتى جمهـورى اسلامى ايران

بنا به گزارشى كه جمعيت حقوق بشر كوردستان دريافت نموده است، در تاريخ پنج شنبه ماه اسفند،١٣٩٥/١٢/١٢خورشيدى، نيروهـاى انتظامى جمهـورى اسلامى ايران در شهـرستان ” نوسود” از توابع نودشه، ماشينى را كه متعلق به يك كاسبكار كورد بود، مورد تعقيب قرار داده و سپس به طرف ماشين تيراندازى نموده، كه در اين اثنا ماشين از جاده منحرف شده، و به درهاى سقوط كرده كه انجام اين رويداد منجر به كشته شدن راننده ماشين مى شود.

در ادامه اين گزارش و به نقل از يك شهـروند كه شاهـد عينى ماجرا بوده است، در ساعت ٤ بامداد امروز پنجشنبه ١٢ اسفند، ماشينى راكه از ان يك كاسبكار كورد به نام ” ارمان رحيمى” ٢٤ سال سن و اهـل روستاى كمدره از توابع شهـرستان پاوه، از سوى نيروهـاى امنيتى شهـرستان نوسود از توابع هـفت كشان سر به نودشه، كه به دنبال تعقيب از طرف اين نيروهـا به محاصره در امده و سرانجام به منحرف شدن ماشين و كشته شدن راننده ان مى گردد.

شايان ذكر است كه : اكنون در شهـرهـاى شرق كوردستان، نيروهـاى وابسته به رژيم جمهـورى اسلامى ايران، شهـروندان اين شهـرها را هـر روز به بهـانه اى بى اساس مورد ازار و اذيت قرار مى گيرند.اين رويدادهـا در حالى انجام مى گيرد كه، اين شهـروندان قادر نيستند كه امور زندگى خود و خانواده خويش را تأمين نمايند و اين رويكرد به علت بيكارى انهـا و نبودن هـيچ زمينه و شرايطى براى ايجاد كار و كار افرينى در شهـرهـاى شرق كوردستان است، لذا ساكنان اين بخش از كوردستان مجبورند كه پرخطرترين مسير را براى تامين معاش خود و خانواده هايشان انتخاب كنند.

اجراى چنين اقدامات غير حقوق بشرى از طرف نيروهـاى وابسته به رژيم جمهـورى اسلامى ايران، به دنبال اتخاذ سياست هـاى سردمداران اين رژيم بر عليه مردم شرق كوردستان اتخاذ مى شود. و اين در حالى است كه بر هـمه عيان و اشكار است كه سپاه پاسداران ايران مروج و بزرگترين مافياى قاچاق نه تنهـا در ايران ، بلكه يكى از خطرناكترين مافياى جهـان به شمار مى روند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان