اداره اطلاعات ایران اجازه ملاقات فرزانه جلالی با خانواده اش را نداد

اداره اطلاعات ایران اجازه ملاقات فرزانه جلالی با خانواده اش را نداد

بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان اداره اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در کرماشان پایتخت شرق کوردستان، اجازه ملاقات فرزانه جلالی با خانواده اش را نداده است.
فرزانه جلالی فعال شناخته شده و سرشناس حقوق زنان، فعال دانشجوئی و فعال حقوق کودکان در ششمین روز از بازداشت به سر میبرد، نامبرده در حین مراجعه به اداره ثبت و اسناد از سوی نیروهای وابسته به اداره اطلاعات ایران بازداشت شده است.
بر اساس گزارش های رسیده مصطفی احمدیان وکالت فرزانه جلالی را عهده دار شده است.
بعد از تلاش های زیاد خانواده این فعال مدنی کورد توانسته اند، اجازه ملاقات بگیرند، اما اداره اطلاعات جمهوری اسلامی ایران از انجام این ملاقات ممانعت به عمل آورده اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان