خطر اجراى حكم اعدام براى ٤ زندانى در زندان ارومیه

به گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان به نقل از KHRN : روز نهم اسفندماه ١٣٩٥ شمسي ٤ زندانى به نامهاى : افشين شوكتى ، سيد مرتضي باقرزاده و علي ولي زاده ( اين زندانى اهل تبريز و از ٥ سال پيش در زندان ميباشد) و هويت فرد چهارم فقط با اسم كوچك ” انور”منتشر شده است وبراى إجراى حكم اعدام از بند عمومى به بند انفرادى منتقل شده اند.

به نقل از گزارش ، اين چهار زندانى متهم به قتل عمد بوده و پيشتر به قصاص محكوم شده بودند و طبق گفته ى مسئولين زندان در صورت عدم رضايت خانواده اولياى دم حكم اين زندانيان اجرا خواهد شد.

 

جمعيت حقوق بشر كوردستان