نیروی انتظامی عرصه را برای دست‌فروشان شهر سنه تنگ‌تر نموده است

طبق گزارشى كه به جمعيت حقوق بشر كوردستان رسيده: روز يكشنبه هشتم اسفندماه ۱۳۹۵ شمسي مأمورين شهردارى شهر سنه در شرق كوردستان همراه با نيروى انتظامى به فرماندهى سرهنگ ديانى اهل شهر قم (قم يكى از شهرهاى خارج از شرق كوردستان) با چندين دستگاه ماشين و سرباز به دست‌فروشان شهر سنه در ميدان اقبال و ميدان انقلاب حمله‌ور شده و مانع کسب‌وکار شهروندان كورد شدند.

اين در حالی است بر اساس آمارهای منتشرشده، استان سنه در رأس استان‌های بيكار ايران محسوب می‌شود و شهروندان اين مناطق باوجود تحصيلات دانشگاهى، بيشترين آمار بيكارى را به خود اختصاص داده‌اند.

لازم به ذكر است، به علت نگاه امنيتى حكومت به شرق كوردستان و نبود زیرساخت‌های اقتصادى و صنايع مادر مردم اين منطقه هيچ چشم‌انداز روشنى براى آینده‌ی خود متصور نيستند و براى امرارمعاش زندگى خود مجبور به کولبری می‌شوند كه روزانه آمارهاى كشته و زخمی آن روبه فزونی می‌نهد. و يا به شغل‌های ازجمله دست‌فروشی روی‌ می‌آورند و حكومت هم تنها راه امرارمعاش شهروندان كورد را می‌بندد و اجازه كار شرافتمندانه با حداقل دستمزد و كمترين درآمد نداده و از آنان این حق را می‌گیرد .اين رفتار حاكميت جمهورى اسلامى برخلاف تمام موازين حقوق انسانى محسوب می‌شود.

 

جمعيت حقوق بشر كوردستان