انفجار مین بازهم در استان ایلام از استانهای شرق کردستان مرگ هموطن کورد را به همراه داشت

بنا به گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان: در منطقه‌ی شرهانی دهلران از توابع ایلام در نقطه صفر مرزی موجب کشته و زخمی شدن دو فرد گردید.

بر اثر این انفجار احمد جلیزی ۳۲ ساله همان لحظه‌ی انفجار جان سپرد. و قوربانی دوم که برادرزاده جلیزی با مشخصات محمد جلیزی از ناحیه پا به شدت مجروح گشت . که محمد جلیزی با وجود وخامت جراحت به سختی خود را به جاده‌ای که تنها جهت استفاده نظامی احداث گردیده بود، رساند .

که دو تن از چوپانان آن منطقه به صورتی اتفاقی با محمد جلیزی برخورد کرده و با کمک این دو چوپان عرب، محمد جلیزی از مرگ رهای یافت .

قابل ذکر است که با توجه به اینکه جنگ ایران و عراق بیش از دو دهه است به پایان رسیده و هر روزه انفجار مینهای بجا مانده از دوران جنگ قوربانی می‌گیرد ، اما مسئولین کشوری و استانی با آنکه در سخن قولهای از بابت پاکسازی میادن مین به مردم مناطق مرزی می‌دهند اما هیچگاه در عمل ، کاری جدی جهت پاکسازی میادین مین صورت نگرفته و در برخی مناطق مینگذاریهای مجدد صورت گرفته است .

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان