نيروهاى ارتش ترکیە در زيرزمين یک ساختمان، ٦٠ شهروند کورد را قتل عام کردند

در حالي‌كه ٥٦ روز از محاصره و منع تردد در شهر جزير شمال کوردستان از سوى ارتش تركيه مي‌گذرد، اكثر رسانه‌هاى وابسته به حكومت تركيه خبری تحت این عنوان منتشر کردند: «در حمله‌ى نيروهاى ارتش به زيرزمين ساختمان، ٦٠ “تروريست” كشته شدند».
انتشار اين خبر در حالى است كه نمايندگان ه.د.پ و ب.د.پ ديروز اعلام كردند به منظور مداخله و رسيدگى به وضعيت افراد محصور مانده در زيرزمين ساختمان محله جودی كه غير نظامى هستند عازم اين شهر خواهند شد.
در جریان حملات نيروهاى ارتش تركيه به شهر جزير، 18 نفر به مدت 16 روز است که در زيرزمين ساختمانى در اين شهر محصور مانده اند. چهار نفر از آنها به دليل شدت جراحات جان باخته‌اند. نيروهاى امنيتى و ارتش تركيه اجازه کمک رسانی مردم و آمبولانس‌ها را به زخمي‌ها را نمي‌دهد.

قتل عام و کشتار ملت کورد در شمال کوردستان در حالی اتفاق می افتد کە جامعە جهانی، سازمان ملل، اتحادیە اروپا و کشورها شاهد و ناظر این اتفاقات هستند، اما کمترین واکنشها را از خود نشان دادەاند.

کمپین مقاومت زندگیست(مقاومت زندگیست  Recistence is life )  منظور توجە بیشتر جامعە جهانی بە رخدادهای باکور کوردستان کمپینی ویژە در حمایت از مقاومت باکور  تشکیل دادە است. این در حالی است کە خبرگزاریهای مطرح جهانی با انتشار این خبر خواستار موضع قاطع جامعه جهانی شده‌اند.
بر اساس اطلاعات به دست رسيده از منابع محلى ساعت ١٨:٠٠ به وقت محلی (باکور) صداى دو انفجار مهيب و شلیک گلوله به گوش رسيده است. همچنين ادعاى استفاده از گازهاى شيميايى نيز در حمله به ساختمان وجود دارد. چند روز پيش حسابى در تويتر با نام “ژيتم” با انتشار تصاويرى از كشته شدگان مدعى شده بود كه تصاوير مربوط به افراد داخل زيرزمين مرتبط با نيروهاى پ.ك.ك است. ادعاى اخير در حالي است كه اسامى تمامى افراد داخل ساختمان ثبت شده و در روزهاى اوليه و طى تماس آنها با خانواده‌هايشان و رسانه‌ها صداي ضبط شده اشان موجود است. لازم به ذكر است، دو نفر از آنها ١٣ سال دارند.

کشتار غیر نظامیان و شھروندان ، ھمچنین محاصرە اقتصادی و نظامی توسط نیروھای نظامی در مناطق مختلف تحت حاکمیت  یک دولت خلاف مقرارت بین اللملی و موازین حقوق بشری است. لدا جمعیت حقوق بشر کردستان خواھان توقف سریع حملات نظامی دولت ترکیە بە شمال کردستان است.

جـمعیت حقوق بشر کوردستان

2016/02.08