كيوان كريمى فیلم‌ساز و فعال عرصه‌ی هنرى در زندان اوين مورد شکنجە قرار گرفت

طبق گزارش دريافتى به جمعيت حقوق بشر كوردستان: كيوان كريمى فیلم‌ساز و فعال حقوق بشر به دليل فعالیت‌های هنری‌اش از طرف سیستم دادوری دادگاه جمهورى اسلامى به‌حکم طولانی‌مدت محكوم گرديده و دربند هشت زندان اوين تهران زندانی‌شده است، روز هفتم اسفندماه ۱۳۹۵ شمسي اشخاصى وارد بند كريمى شده و او را به تمسخر گرفته و اقدام به آزار و شكنجه نامبرده می‌زنند.

كريمى مدت ١٠ ساله گرفتار بيمارى تومور و در اين مدت یک‌بار مورد مداوا قرار گرفت و درحالی‌که از درد شديد پاي راستش رنج می‌برد و نیاز مبرم به مداوا دارد، مسئول بهدارى زندان مجوز درمان نامبرده را به خارج از زندان صادر كرده اما كيوان كريمى با پوشيدن لباس ژنده و کثیف زندان براى خروج از زندان مخالفت كرده و همين مورد بهانه‌ای می‌شود برای مسئولین زندان کەاز انتقال نامردە بەبیرون جهت مداوا امتناع بورزند.

لازم به ذكر است، اين نوع آزار و شکنجه‌ها در كل زندان‌های ايران روند صعودى داشته است و همچنین طبق گزارشي از خبرگزاری‌ها هرانا تاکنون چندین هنرمند دیگر در همين زندان متحمل شكنجه و آزار گشته‌اند.

كيوان كريمى اهل شهر سنه در شرق كوردستان كه پس از اعتراضات جنبش سبز در ايران در پي ساخت فيلم مستند «نوشتن بر شهر» كه اين فيلم به تاريخ دیوارنویسی سياسي و اجتماعى از سال ۱۳۵۷ شمسي تا ۱۳۸۸ شمسي می‌پردازد همين بهانه‌ای براى دستگيرى نامبرده توسط قاضى دادگاه انقلاب اسلامى شد تا او را به زندان و ضربات شلاق محكوم کنند و تاکنون يك سال از حبس خود را در زندان اوين طی نموده است.

 

جمعيت حقوق بشر كوردستان