فرزانە جلالی فعال سرشناس مدافع حقوق زنان توسط نيروهـاى امنيتى جمهـورى اسلامى ايران در کرماشان بازداشت شد

فرزانە جلالی فعال سرشناس مدافع حقوق زنان توسط نيروهـاى امنيتى جمهـورى اسلامى ايران در کرماشان بازداشت شد

بنا به گزارش دريافت شده جمعيت حقوق بشر كوردستان، ” فرزانه جلالى” فعال سرشناس حقوق زنان در  كرماشان پايتخت شرق كوردستان دستگير شد.

به گفته منبع موثق  جمعيت حقوق بشر كوردستان،  فرزانه جلالى به دليل ناتمام بودن پرونده به اداره ثبت و اسناد احضار و همانجا از سوى نيروهـاى اطلاعات جمهـورى اسلامى ايران دستگير شده و روانه مكانى نامعلوم گرديده است، در همين ارتباط منزل نامبرده نيز مورد تفتيش واقع شده است.

شايان ذكر است كه فرزانه جلالى فعال حقوق زنان و فعال دانشجویی، يكى از ان فعالان سرشناس در شرق كوردستان بوده كه در ارتباط با اتش سوزی مدرسه روستاى ” شين ئاوا ” واقع در شهـرستان پيرانشهـر بسيار فعال بوده و خدمات انساندوستانه بسيارى را به انجام رسانده بود.

قابل ذکر است ، فرزانه جلالى به دليل داشتن فعاليت در امور حقوق زنان ، دانشجویی  و مدیر مسئول نشریەای دانشگاهی از ادامە تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد محروم شدە است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان