انفجار مين در صالح آباد مهران /ايلام

انفجار مين در صالح آباد مهران /ايلام

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان ، در روز ٥ اسفند ماه ١٣٩٥ شمسي فردى به اسم مرتضى نادى دبير بازنشسته اموزش و پرورش ايلام كه براى سركشي زمين هايش در منطقه نى خزر اطراف صالح آباد مهران در استان ايلام رفته بود بر اثر انفجار مين جان خود را از دست داد.
هفته گذشته نيز در همين استان ، شهر ايوان بر اثر انفجار مين يك نَفَر جان خود را از دست داد.

لازم به ذكر است ، پس از چندين سال كه از اتمام جنگ ايران – عراق گذشته تاكنون مناطق آلوده به مين در شرق كوردستان پاكسازى نشده و همچنان باعث كشته شدن و قطع عضو شهروندان كورد در اين مناطق گرديده و حكومت ايران نيز خود را مسئول اين فجايع انسانى كه منجر به كشته شدن ، نقص عضو و ترس وحشت مردمان اين مناطق شده نمى داند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان