اعتراض وتجمع مردم روستای گماره لنگ مقابل فرمانداری مریوان

اعتراض وتجمع مردم روستای گماره لنگ مقابل فرمانداری مریوان

پنج شنبه ۵اسفند ماه سال جاری اهالی روستای گماره لنگ شهر مریوان در شرق کوردستان با حضور در جلو درب فرمانداری مریوان نسبت به طرح دپوی زباله ها در نزدیکی این روستا اقدام به تجمع اعتراضی نمودند.

مردم روستای گماره لنگ از توابع بخش سرشیو مریوان با حضور در فرمانداری نسبت به تعیين وضعیت دپوی زباله های مریوان اعتراض نموده و از فرماندار وشهردار مریوان خواستار رفع هرچه زودتر و هرچه بهتر این زباله ها گشتند.

لازم به یاد آوری است پیشتر در مورخ ۲۵ بهمن امسال اهالی روستای گماره لنگ در بخش سرشیو شهرستان مریوان در رابطە با انتقال و دفن نامناسب زباله شهری مریوان در این منطقە در جلوی بخشداری اقدام به تجمع اعتراضی نمودە بودند.

بر طبق گفتەهای یکی از معترضین جایگاه دفن زباله مریوان و قرار گرفتن محل دفن زباله در نزدیکی این روستا، باعث بروز مشکلاتی برای مردم و کشاورزان این مناطق شده است.

گماره لنگ، روستایی از توابع بخش سرشیو شهرستان مریوان در استان سنە ، شرق کوردستان است. این روستا در مسیر جادەی مریوان بە سقز قرار دارد. بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۳۳۱ نفر بالغ بر ۷۰ خانوار بوده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان